Høring af ældrepolitikken i Dragør Kommune

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 12. august 2019 godkendt, at et udkast til ældrepolitik sendes i høring.

Høringssvar

Send bemærkninger og kommentarer til Sundhed og Omsorg på sundhedogomsorg@dragoer.dk senest tirsdag den 10. september 2019.

Processen

Processen med udarbejdelse af ældrepolitikken er resultatet af et længere forløb, der blev påbegyndt i 2018. Der har været afholdt ældretopmøde, hvor borgerne i Dragør Kommune, har kunnet give deres besyv med i forhold til formuleringen af en ældrepolitik. Derudover har der været afholdt to succesfulde dialogmøder, hvor Ældrerådet, Brugerrådet på Wiedergården, Beboer- og Pårørenderådet på Enggården har deltaget. Også medarbejdere og ledelse i Dragør Kommune har bidraget til ældrepolitikken og været en del af dialogmøderne. Endelig har ældrepolitikken været drøftet i udvalget.

Resultatet – en værdibaseret politik med fire temaer

  1. Mennesket først – tryghed for den enkelte
  2. Det aktive og sociale ældreliv
  3. Rammer for et godt ældreliv
  4. Livet med demens

Den nye ældrepolitik skal være rammesættende for Dragør Kommunes indsatser på ældreområdet de kommende år.

Det gennemgående tema i politikken er, at ældre i Dragør er en mangfoldig gruppe med mange forskellige behov, ønsker og muligheder. Ældrepolitikken skal favne alle ældre borgere i Dragør. Både dem der har behov for meget støtte og pleje fra kommunen og dem, som klarer hverdagen uden hjælp – og alle dem ind i mellem. Derfor handler ældrepolitikken ikke kun om den hjælp, man skal kunne få i kommunen, men også om Dragør, hvor indenfor rammerne for det gode og værdige ældreliv skal skabes.

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

 
 

Fik du læst?