Sydstrandens Vandværk

Hvor lå Sydstrandens Vandværk? Hvem byggede det og hvorfor er det ikke i brug mere? Havde det noget at gøre med sammenslutningen ”Sydstrandens Fremme”?

Af Dines Bogø

Dragør Sydstrand havde sit eget vandværk. Det lå på Strandvænget 37 og det var den lokale entreprenør Dirk Svendsen Strøbæk (1891-1972), der opførte det i 1944 for sammenslutningen ”Sydstrandens Fremme”.

Men bl.a. på grund af tyskernes aktiviteter tæt ved vandværket, kom vandforsyningen først i gang efter befrielsen.

Sydstrandens Vandværk, Strandvænget 37. (Privatfoto fra 1981).

Vandværket forsinkes

Årsag til forsinkelsen skal bl.a. ses i forbindelse med Luftwaffes aktiviteter i og uden for Københavns Lufthavn 1944-45.

August 1945. Tysk hangar og Dragørlund. Hvide striber er de tyske rullebaner. Antiluftskyts ”FLAK”, generator og projektør er markret med gul cirkel. Felthangarer er markeret med rødt og vandværk er markeret med blåt. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Luftwaffe havde opført en standardhangar lidt nord for vandværket. Det er i dag Hestepension Kastaniegården, Rytterager 1. Se evt. meget detaljeret beskrivelse nederst i artiklen.

Lidt øst for hangaren (nuværende Rytterager boligveje) var der anlagt to felthangarer (3-fløjet jordvolde, hvor fly blev anbragt og skjult med sløringsnet).

Gartner Gunnar Balslev Clausen har i maj 1945 fotograferet den ene af de felthangarer Luftwaffe havde bygget på hans jord. I forgrunden den ældste søn Jørgen, årgang 1942.

Anlæggene, der blev påbegyndt i starten af 1944, var via en forbindelsesvej med flisesten forbundet til den støbte “Rullebane”. Desuden havde tyskerne lavet en vej af flisesten (flyverskjulsten) mod syd til nuv. Spættevænget.

For enden af den tyske stikvej, ikke langt fra vandværket ved nuv. Fasanvænget 36 / Spættevænget 1 havde tyskerne et mindre indhegnet ammunitionsdepot.

De tyske vagter kedede sig. Periodevis skød de til måls efter bademester Sanders høns på Solvænget. Observerede vagterne et lysglimt, fra de eller mørkelagte huse, lod de en kraftig projektør feje hen over villabyen. Flere familier valgte at sælge deres sommerhus, og andre holdt sig væk i sommeren 1944.

Lokal badeanstalt

I sommeren 1945 blev vandværket benyttet som “badeanstalt”. Grundejerne på Sydstranden havde en privat badebro, men på grund af forureningsfare fra minesprængte skibe, havde man forbudt strandbadning. I stedet kunne man få kolde afvaskninger på vandværket fra en udendørs bruser.

Vandledningerne blev nedgravet 1945-46, og i oktober 1946 kunne man starte forsyningen. Åbningen af I/S Sydstrandens Vandværket blev behørigt fejret med en fest for arbejdere, leverandører og medlemmer af grundejerforeningerne på Dragør Badehotel.

30. marts 1950. Sydstrandens Villaby. Nord for villabyen ses hangar med forplads. Flyverskjulstenene er fjernet, men det er stadig tydeligt at se, hvor stikvejen har ligget. Jorden fra felthangarene er udjævnet eller kørt væk på tipvogne. Nord for Maglevænget ses den sti man gik af, når man fra ”Vængerne” skulle til Kirkevej. Det er gartnerierne Lundely og Balslev Clausens nord for rullebanen.. Sammenlign med tegning eller foto fra 1945. (Foto: Geodætisk Institut).

I/S Sydstrandens Vandværk

Pr. 1. januar 1987 nedlagde man vandværket, der havde leveret vand til de ældste områder på Sydstranden.

Maj 1945. Øverst den gl. markvej, der i dag også hedder Lundestien. De punkterede linjer er rullebaner, der forbandt hangarer og felthangarer. Tysk standardhangar, der er opført 1944, er nu ”Hestepension Kastaniegården”, Rytterager 1. Øst for hangaren ses to felthangarer etableret med tilkørt jord. Det ene jordanlæg passerer vi hen over på Hartkornsvej. Den anden, der er helt fjernet, lå på nuværende Rytterager 50. Ved markskellet mellem 6dp og 6do havde Luftwaffe opstillet en projektør, generator og luftværnsskyts. Ammunition m.v. blev i 1945 gravet ned på stedet. Stien i markskellet blev brugt af beboerne på Sydstranden, når de skulle til Kirkevej. En forbindelsesvej, lavet af ”rullebanefliser” fører ned til et ammunitionsdepot, der lå på nuværende Spættevænget 1. Samtidig kunne Luftwaffe også komme ad forbindelsesvejen til Sydstrandens Vandværk (1944-86), der lå på nuv. Strandvænget 37. (Tegning: Rigsarkivet).
 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

 
 

Fik du læst?