Milepæle i Dragør

Hvor mange milepæle har vi i Dragør? Hvor står de og hvem har sat dem op?

Ca. 1925. (Postkort i Jørgen Aamands samling).

Af Dines Bogø

Milepæle på Amager i Norsk marmor

I Kong Chr. VII’s regeringstid blev der omkring 1790 rejst tre milepæle på Amager.

På Amager Landevej ved Ny Skelgårdsvej 3,75 km fra Amagerport (Christianshavns Vold), blev der rejst en halvmilesten udført i norsk marmor.

Denne blev omkring 1835 erstattes af en mere hårdfør ca. 2 m høj pæl af bornholmsk sandsten. Begrebet milepæl hentyder til tidligere afstandsmærker fra 1600-tallet, der var udført i træ.

Hvor mange lægger mærke til ½-mil pælen, som stadig findes på Amager Landevej 14?

En hel milepæl

En helmilesten blev rejst 7,5 km fra Amagerport. Pælen, der stod på Amager Landevej mellem Tømmerupvej og Hovedgaden i Store. Magleby var inkl. sokkel 4,1 m høj.

Ca. 1920. Helmilpælen opstillet 7,5 km fra Amagerport på Christianshavns Vold. Mod syd ses gårdene i den nordlige del af Store Magleby landsby. Et næsten tilsvarende motiv blev anvendt på en receptkuvert udsendt i firserne af Dragør Apothek. (Foto: Historisk Arkiv).

Denne milepæl i norsk marmor, der stod på en lille jordhøj på vestsiden af vejen, fik lov til at stå på samme plads til 1957.

Da den sydligste del af Amager Landevej blev nedlagt, fordi bane 04R-22L i Københavns Lufthavn skulle forlænges, blev milepælen flyttet til Englandsvejs forlængelse, den nye ”Jetvej”.

Milepælen blev opsat i kommuneskellet mellem Tårnby kommune og daværende Store Magleby kommune på sydsiden af Englandsvej. Omkring soklen blev der anlagt et mindre bed.

De tre placeringen for helmilepælen. Første placering var indtil 1957 på Amager Landevej, et sted nu midt mellem banerne 04L og 04R. En kort periode indtil 1970 var milepælen opstillet i kommuneskellet på sydsiden af den gamle. Englandsvej. Efter renovering blev den opstillet i 1974 ved Hovedgrøften.

Helmilepælen flyttes igen

Kun ca. 12 år fik milepælen lov til at stå i kommuneskellet.

Ved omlægning af Englandsvej 1970-1971 blev sten og sokkel nedtaget og deponeret på Nationalmuseet. Først i 1974 kom milepælen tilbage til Store Magleby, hvor den blev opstillet ved den omlagte Englandsvej, igen på sydsiden.

Sommer 1974. Efter opbevaring og renovering på Nationalmuseet blev milepælen opsat på sin nuværende plads på sydsiden af Englandsvej i Store Magleby. (Foto: Aksel Møller).

Milepælen står nu ved indkørslen til Store Magleby, hvor den rørlagte hovedgrøft krydser under vejen. Det er 200 m før Søndre Kinkelgade. Afstanden mellem Amagerport og helmilepælen er via Amager Landevej og Tømmerupvej nu ca. 9,7 km.

Det norske marmor, som stenen er lavet af, er hentet fra det stenbrud, der også leverede sten til Frederiks Kirke (Marmorkirken). Om selve stenen er hentet fra byggepladsen ved kirken eller fra et lager, vides ikke.

26. januar 2006. Helmilepælen ved indkørslen til Store Magleby. Den gamle Englandsvej lå på det sted, hvor milepælen nu står. Den oprindelige placering i Chr. VII’s regeringstid var 700 m nordligere. (Foto: Dines Bogø).

1½ milepæl i Dragør

Siden 1790 har der stået næsten uafbrudt stået en 1½ milepæl på Kongevejen i Dragør.

I 1923 var der forslag om at flytte milepælen, fordi der efter kommunal anvisning var opstillet en skæmmende rød benzinstander meget tæt ved milepælen.

Løsningen blev, at benzinstanderen blev flyttet.

Ca. 1925. I nogle få år stod købmand Ravns benzinstander på ”Torvet”. I dag hedder pladsen Badstuevælen, uden nogen egentlig er klar over, hvorfor den i 1931 skulle have det navn. Byrådet erkendte, at de havde truffet en forkert beslutning og benzinstanderen blev, som Ravn havde ønsket det, opstillet ud for forretningen, nuv. Kongevejen 6. (Postkort i Jørgen Aamands samling).

Skulle man oprindelig, med den gamle vejføring, have anbragt denne milepæl korrekt, skulle den have stået et godt stykke uden for Dragør Havn i Øresund. Milepælen var nedtaget i 1½ år i midten af tresserne, da den også dengang trængte til en kraftig renovering.

Avisomtale i tresserne af 1½ mil pælen i Dragør.
 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »