Diger i Dragør – støtte til udvikling

Dragør Kommune har fået 1,5 mio. kr. i støtte til udvikling af kystbeskyttelsesprojekt. Pengene kommer fra partnerskabet mellem Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet. Dragør Kommunes projekt er ét blandt syv pilotprojekter, som er udvalgt til få støtte under ”Byerne og det stigende havvand – pilotprojekter”.

Udsigt over land og vand

I Dragør skal pengene bruges til at udvikle et konkret projekt, som skal sikre boliger og infrastruktur i fremtiden mod stormflod.

Det er da også en glad borgmester Eik Dahl Bistrup, som udtaler: ”Med støtten har vi nu mulighed for at udvikle et konkret projekt til kystbeskyttelse, hvor vi vil have fokus på at styrke sammenhængen mellem kyst og baglandet med boliger og landskab, så mest vindes og mindst tabes.”

Han uddyber: ”Adgangen til havet er essentielt for kommunens borgere og et af vores allerstørste aktiver som bosætningskommune. Samtidig er der også brug for at beskytte mod fremtidens stigende vandstand og flere stormfloder.”

Medfinansiering

En forudsætning for støtten er, at Dragør Kommune medfinansierer med minimum 50 % i projektudviklingen.

Kommunalbestyrelsen har da også tidligere besluttet, at projektet skal udvikles gennem en konkurrence, hvor repræsentanter for grundejerforeningerne vil blive inviteret til at deltage.

Høj grad af inddragelse

”Vi har gode erfaringer med at involvere borgere og tværfaglige eksperter i en tidlig åben proces om fremtidens kystbeskyttelse, siger Allan Holst, formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget og fortsætter:

”Støtten fra Partnerskabet betyder, at vi kan fortsætte vores høje ambitionsniveau om at udvikle en smuk, sikker og bæredygtig kystbeskyttelse med høj grad af inddragelse.”

Dragør Kommune har sideløbende drøftelser med Sund & Bælt om mulighed for samarbejde. Det forventes, at By-, Erhvervs- og Planudvalget behandler de foreløbige konklusioner på mødet i oktober 2019.

Lang proces

Den samlede proces for projektudvikling og anlæg af kystbeskyttelse forventes at vare 3-4 år. Når først kystbeskyttelsesprojektet er udviklet, skal kommunalbestyrelsen vedtage en finansieringsmodel, og myndighederne skal behandle diverse tilladelser i forhold til naturbeskyttelse.

Fakta

Partnerskabet bag ”Byerne og det stigende havvand” støtter danske kommuners arbejde med at finde nye svar på, hvordan byerne kan møde fremtidens klima med havvandsstigninger og flere og voldsommere stormflodshændelser.

Partnerskabet mellem Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet støtter i første omgang syv pilotprojekter i Danmark. Projekterne skal være nytænkende bud på løsninger, der kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet. Helhedsløsninger der sikrer bæredygtige byer, som også skaber rekreative kvaliteter i byerne ved kysten.

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »