Kystbeskyttelse – genopstart af lokal proces

Der er nu lagt op til fortsætte arbejdet med at udvikle et lokalt projekt til kystbeskyttelse i Dragør. Projektet har midlertidigt været sat på pause, mens kommunen har undersøgt mulighederne for samarbejde med infrastrukturselskabet Sund & Bælt A/S.

Luftfoto af Dragør med udsigt over kyst, hav, havne og by

I april 2019 besluttede kommunalpolitikerne at sætte processen for udvikling af det lokale projekt for kystbeskyttelse i Dragør på pause. Det skete efter en henvendelse fra Sund & Bælt A/S om at undersøge mulighederne for et samarbejde med Dragør Kommune om beskyttelse mod fremtidig stormflod.

Ikke grundlag for konkret samarbejde p.t.

Resultatet er imidlertid, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for et konkret samarbejde om et kystbeskyttelsesprojekt i Dragør.

Det har nemlig vist sig, at et kystbeskyttelsesprojekt i Dragør til at modstå en såkaldt 100-års-, 500-års- eller 1.000-års-hændelse ikke vil have nævneværdig effekt for Sund & Bælts anlæg ved Øresundsforbindelse til Sverige. Som det ser ud nu, viser det sig, at det kun vil give en mindre forsinkelse, før vandet vil ramme anlægget.

Derfor skal kommunalpolitikerne nu beslutte at genoptage udviklingen af det lokale Dragør-projekt, som oprindeligt blev besluttet i slutningen af 2018. Den politiske proces begynder i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019 og ender i kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

Tråden samles op

Der er lagt op til at samle tråden op fra i foråret. Det vil sige, at kommunen genoptager processen – som tidligere besluttet – for udvikling af et kystbeskyttelsesprojekt med et dige, som kan modstå en 100-års-hændelse.

I første omgang handler det om at igangsætte en konkurrence om mulige løsninger på et sådan dige. Det forventer kommunen at kunne gennemføre i foråret 2020. Derefter handler det om at få udarbejdet et dispositionsforslag og en endelig udviklingsplan i efteråret 2020.

Sideløbende vil Dragør Kommune fortsætte dialog og koordinering med såvel infrastrukturselskaber som øvrige kommuner på Amager om kystbeskyttelse.

Seneste artikler

 

Fik du læst?