Kystbeskyttelse – invitation til møde for repræsentanter

Som et nyt initiativ til borgerinddragelse og –dialog nedsætter vi en gruppe af ’ambassadører’, som kan følge vores arbejde med kystbeskyttelse i Dragør. Vi har sendt brev til alle grundejerforeninger o.l. via foreningens CVR-nr. til virk.dk. Så husk at tjekke indbakken på virk.dk. Hvis du som formand/repræsentant ikke har modtaget brev – så kig her!

Luftfoto af kyststrækning med slogan i hvide bogstaver: Diger i Dragør

Konkret har vi inviteret alle formænd for en grundejerforening, boligselskab, andelsforening eller i et nævn i Dragør Kommune til at være med i denne nye ambassadør-følgegruppe for kystbeskyttelsen i kommunen. Formændene kan alternativt vælge at sende en repræsentant.

Som følge af persondataforordningen (GDPR-regler) har vi sendt brevet via foreningens CVR-nr. til virk.dk. Så tjek indbakken på virk.dk. Hvis du som formand/repræsentant ikke har modtaget brev – så kig her!

Opstartsmøde og program

Vi inviterer til opstartsmøde på torsdag den 28. november 2019 kl. 18.30-21 i Nordstrandskolens Teatersal, Hartkornsvej 30, Dragør.

Programmet er:

  • Introduktion til projekt Robust Kystkommune og arkitektkonkurrence
  • Planer for borgerdialog i processen – hvad er fx følgegruppens rolle og opgave? Præmisser for det gode samarbejde? Hvad med borgerne generelt?
  • Viden-indsamling (har du en smartphone, så tag den med)
  • Næste skridt

Tilmelding

Er du din grundejerforenings (e.l.) repræsentant, og vil du – som sådan – gerne deltage i opstartsmødet? Så sender du bare din tilmelding på e-mail diger@drager.dk

Seneste artikler

 

Fik du læst?