Vængekvarteret i Dragør

Da man i 1972-74 begyndte at flytte ind på Ulspilsager, Rytterager, Lunderager og Kronager fortalte de lokale i ”Vængerne”, at vi blev kaldt ”De nye oppe på Marken”. Hvad skulle man ellers kalde de mange nye? Måske ”Ager-kvarteret”. Her kommer første del om Vængekvarteret i Dragør.

Kort tid før den nordlige del af “Vængekvarteret” blev udstykket i halvtredserne, så det sådan ud, når man fra Skippervænget kiggede mod Store Magleby. (Foto: John Eddy Andersson).

Af Dines Bogø

Områderne langs Hartkornsvej er i 1970 udstykket fra 11 gårde. Udstykninger skete i mange tilfældet fra de samme gårde, der mange år før i flere omgange havde solgt jord til det, der blev til ”Vængekvarteret”.

De ældste udstykninger fra 1918 i den østlige del af Vængekvarteret. Bobakken er dog kun 50 år gammel.

Ældre udstykninger

Som mange andre steder i Danmark blev der i Store Magleby kommune foretaget udstykninger til sommerhuskvarterer i 1918. I Dragør kommune var det sket i mindre omfang nogle år før, men kun langs dele af Øresunds Allé.

Ca. 1923. Ud for Krudttårnsvej 31. Flere stedet på Krudttårnsvej havde militæret afspærret vejen med aflåste bomme. Opsynsmanden i vagtboligen, lokale fastboede og flere landliggere havde nøgle. I slutningen af trediverne var bommene altid oppe.

De første udstykninger

De nye sommerhusområder i Store Magleby kommune lå på nordsiden af Krudttårnsvej. På nær Ternevænget i den vestlige del af Krudttårnvej, lå alle udstykninger i den østlige del.

1. maj 1936 åbnede “Sydstrandens Købmandshandel” på Krudttårnsvej 8. (Foto: Elly Guldberg Hansen født Svendsen Strøbæk).

Samtidig kom der andre udstykninger et godt stykke fra Krudttårnsvej. Søvang blev etableret i 1918, primært som sommerhusområde, men allerede fra start var der også her enkelte helårshuse. Desuden blev der udstykket et nyt område på sydsiden af Kirkevej ved nuværende Sophus Falcks Allé.

Maglevang

Udstykningen Maglevang mod vest på Krudttårnsvej består af en lang villavej samt østsiden af Møllevej og to meget korte tværgående vejstykker.

Den lange villavej fik navnet ”Lange Blok” og midt på vejen lå ”Korte Blok” med et par husnumre på det vestligste af del af det senere ”Gåsevænget”. Nordligst lå to grunde, der senere indgik i vejen Fasanvænget.

En overgang hed det vejstykke ved Møllevej både Gærdevang og Sandbakken.

Områder er også omtalt i denne artikel.

Ved Lunden

Længst mod øst lå udstykningen ”Ved Lunden”, der består af den sydlige del af Sydstrandsvej, Engstien, Ankerstien og enkelte større grunde, der senere blev en del af Fasanvænget. Grundejerforeningen hed indtil 1924 ”Grf. Lundegaarden”.

Lundevang

På vejsiden af den ældre vej til stranden ”Lundegårds Strandvej” ligger ”Lundevang”. Vestsiden af Lundegårds Strandvej, hele Hollændervænget.

1926. Vejen yderst til venstre ses Maglevænget. Bevoksningen hen over Borgervænget, er delvis synlig i dag. Rester af det gamle tangdige “Vierdiget”. På diget på Sandbakken 5 står Dragørs eneste fredede egetræ. Til højre ses Skippervænget og Hollændervænget. Området på nordsiden af diget blev kaldt “Grusgraven”. (Geodætisk Institut).
Man behøver ikke være i tvivl om, hvor “Vierdiget” lå i området ved Borgervænget. På nyeste matrikelkort ses det tydeligt.

Desuden Sandbakken og de sydlige dele af Borgervænget og Skippervænget. En lille tværvej på Hollændervænget med få grunde hed Fasanvænget.

Ca. 1955. George Hendriksen og søsteren Henriette. I den nordlige del af Borgervænget var vejen spærret med bom. I baggrunden mod syd ses kraftige bevoksning på det sted, hvor det gamle “Vierdige” havde ligget. Bommen blev savet ned i 1958 af en beboer. (Foto udlånt af Bodil Bengtsson, tidl. Borgervænget 15A).

Dengang sluttede Borgervænget ved Det gamle Vierdige. Indtil for nogle få år siden var det stadig muligt tydeligt at se, hvor diget havde krydset Borgervænget.

Ca. 1953. Kun Hollændervænget og den vestlige side af Lundegårds Strandvej blev udstykket i 1918 helt op til nuværende Hartkornsvej. Mellem Borgervænget og Skippervænget havde sammenslutningen “Sydstrandens Fremme” anlagt flere boldbaner på ubebyggede grunde. I baggrunden skimtes udstykningen Maglevang. (Det Kgl. Bibliotek).

Læs også: Dragørhjørnet (Højerup) – en kendt ejendom i byen

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »