Ejendomsskat 2020

Ejendomsskattebilletten for 2020 bliver lagt i Digital Post/E-boks den 3. december 2019. Er du fritaget for Digital Post, vil skattebilletten blive afleveret til postforsendelse den 29. november 2019.

OBS!

Der er i øjeblikket en fejl i eBoks, der gør at digital post fra kommunen ikke kan åbnes eller er uden indhold ved åbning. En midlertidig løsning på det er, at borgerne selv omdøber dokumentet til noget efter eget valg (fx dokument), – så kan det åbnes. Du kan omdøbe dokumentet ved at markere det med flueben og trykke på ‘Mere’ i bjælken henover og vælge ‘Omdøb’. eBoks arbejder stadig på at rette fejlen, og de har oplyst, at de forventer at have en rettelse klar medio december.

Ejendomsskattebillet

Alle tinglyste ejere modtager en ejendomsskattebillet for 2020. Den originale ejendomsskattebillet samt girokort fremsendes til den ejer, kommunen har registreret som ”hovedejer”, hvilket som oftest er den ejer, der er ældst. Medejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

2 rater

Hvis betaling af ejendomsskat ikke er tilmeldt Betalingsservice fremsendes girokort særskilt for hhv. 1. og 2. rate til hovedejers e-boks ca. 10 dage før forfald.

Er ejendomsskattebilletten ikke modtaget senest den 10. januar 2020, skal henvendelse rettes til ejendomsbeskatningen.

Betaling sker i 2 rater med sidste rettidig indbetalingsdag således:

  1. rate den 5. februar 2020
  2. rate den 5. august 2020

Information om opkrævning af skatter og afgifter er anført på bagsiden af ejendomsskattebilletten.

På ejendomsskattebilletten for 2020 er anført ejendommens seneste værdiansættelser.

Grundskyld

Grundskyld for 2020 beregnes med 24,47 promille af den mindste af følgende:

Grundværdien pr. 1. oktober 2018 minus ”Fradrag i grundværdi for forbedringer”

Eller

Grundskatteloftværdien

Værdiansættelser er foretaget af SKAT

Værdiansættelser er foretaget af SKAT. Henvendelse herom skal ske til SKAT på telefon 72 22 28 26.

Rottebekæmpelsesgebyr:

Gebyret opkræves i henhold til Miljø- & Energiministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 og pålægges alle faste ejendomme svarende til 0,0020 promille af den senest ansatte ejendomsværdi.

Renovation, husholdninger

    2019  2020
Posetømning hver uge   2.527,50 kr. 2.331,25 kr.
Posetømning hver 2. uge   2.087,50 kr.  1.906,25 kr.
360 l minicontainer   4.977,50 kr.  4.977,50 kr.
660 l minicontainer   8.707,50 kr.  8.987,50 kr.
240 l minicontainer   3.320,00 kr. 3.060,00 kr.
   

Renovation, virksomheder

Opkrævning af affaldsgebyr m.v. for virksomheder skal, jf. Affaldsbekendtgørelsens § 56 stk. 4, ske direkte hos virksomhedens ejer på baggrund af oplysninger i CVR-registeret.

Opkrævning vil blive udsendt særskilt i løbet af 2020.

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

 
 

Fik du læst?