Diget er færdiganlagt – Kongelundsvej er genåbnet

En dialog om diger kan bringe stærke meninger frem. ”Problemet med oversvømmelser er stærkt overdrevet!”. ”Hvor skal evt. dige ligge?” ”Hvor højt skal det være?” Ikke mindst emnet, hvem skal betale, kan virkelig få debatten i omdrejninger.

Overkørsel. Diget ud for Kongelundgaard. Kongelundsvej 609 ved kommunegrænsen. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Blå linie viser diget om det inddæmmede areal. Rød linie er det nye dige, som København og Tårnby kommuner bl.a. har betalt med til. (Kort udlånt af Sven Norup).

På et tidspunkt eksisterede der kortvarigt et digeudvalg i Dragør. Tidligere drøftelser med naboerne (Tårnby kommune og Københavns Lufthavn) er der endnu ikke kommet noget konkret ud af.

Forslag fra 2018 til et “kombinationsdige” på Sydamager. (Dragør Kommune).

Kommunalbestyrelsen har listet en del beslutningspunkter. Bl.a. at man vil stormflodssikre ud fra en 100-årshændelse. Man vil oprette et digelag og man vil kigge på en løsning med fremskudt og tilbagetrukket kystdige i den sydlige del af kommunen.

Man vil inddrage borgerne i første omgang via udvalgte foreninger, hvor medlemmerne primært bliver berørt af en evt. oversvømmelse.

Man har ikke taget stilling til, hvordan diget skal finansieres.

23. juni 2019, hvor der stadig arbejdes med anlæg af Ullerupdiget. Set mod syd mod Kongelunden. Gul linie er kommunegrænse. (Kortforsyningen).

Et nyt dige

På Nordstranden og ud for Søvang findes der diger, der er etableret og betalt efter forskellige principper.

Ca. 1880. Vierdiget markeret gennem nuværende “Vængekvarter).

Af ældre diger, men knapt synlige i dag, findes Vierdiget tværs gennem Vængekvarteret og et ældre Søvangdige, der lå langs Tværvej.

1920. Det ældre dige i Søvang ved Tværvej. Det blev omkring 1970 erstattet af et kystdige. Kystdiget er senere udbygget.

Lige nord for kommunegrænsen på Kongelundsvej har Vestamager pumpedigelag netop færdigbygget et særdeles synligt dige. Det ligger i forlængelse af det dige, der er opført om det inddæmmede areal.

Fra toppen af diget set mod vest. Højde på diget falder fra det inddæmmede areal til Ullerup fra 5 m til 3 m. Der bliver anlagt en asfalteret sti på toppen af diget. (Foto: Dines Bogø).

Diget på Nordstranden har fået lukket et mindre hul tæt ved Kystvejen og Københavns Lufthavn har fremvist planer om nye jorddepoter langs med lufthavnens skel. Depoterne er ikke umiddelbart opført som et dige.

November 2018. Diget på Nordstranden forstærket ved Kystvejen. I baggrunden langs Kystvejen ses høje jorddepoter, der ikke er anlagt som dige. (Foto: Dines Bogø).

Man vil i medierne i den kommende tid kunne læse meget om diger og kystsikring. Mange borgere forsøger, at sætte sig ind i indholdet i de tykke rapporter, der udgives med mellemrum.

Fra netside. “Havet stiger”. Der er IKKE taget højde for anlagte diger. Med en stigning på 1,5 m er store dele af Sydamager under vand. Strandjægervej og det meste af Øresunds Allé vil ligeledes være oversvømmet.

Andre håber, at der vil blive lavet en kort præcis oversigt med fakta. Så man har et bedre beslutningsgrundlag, hvis man en dag skulle få reel indflydelse på udformning og finansiering.

Fra netside. “Havet stiger”. 5 m. I Parcelforeningen Maglebylund og i dele af Grf. Skippergården vil man kunne gå tørskoet rundt. Man skal op over 8 m før Amagers højeste punkt ved Store Magleby skole bliver oversvømmet.
“Havet stiger” 6 m. Så mødes vi enten på Store Magleby skole eller på vestsiden af Hartkornsvej over for Føtex. Man må nok formode, at alle tekniske installationer på Amager er ude af drift. Fagfolk vil sikkert mene, at den slags modeller er for enkle og man f.eks. skal indbygge eksisterende diger. Men med mere avancerede systemer vil man få et meget præcist overblik over, hvad forskellige kystbeskyttelsesforanstaltninger vil ændre.
 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »