Svar fra borgmesteren: Kastaniegården foregriber begivenheder og selvfølgelig hører vi naboerne

I sidste uge bragte vi dele af en indsigelse. Andelsforeningen Kastaniegården anklagede Dragør Kommune for mangel på demokrati og borgerinddragelse i forbindelse med kommunens planer om at bygge parkering- og sportsanlæg samt udendørs opholdssteder til unge på arealet ved. Hollænderhallen. Her giver borgmester Eik Dahl Bidstrup sit syn på sagen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (indsat) svarer igen på kritik fra andelsforeningen Kastaniegården som DragørNyheder bragte den 13. december 2019.

Af Pia Melander Guilbert

Ifølge borgmester Eik Dahl Bidstrup var der flere faktuelle fejl i den indsigelse, andelsforeningen Kastaniegården i sidste uge offentliggjorde på DragørNyheder.

– Da udviklingen af rammerne for vores foreninger betyder meget for både mig og kommunalbestyrelsen, vil jeg gerne belyse de faktiske forhold, så borgerne med ro i sindet kan forholde sig til processen og tankerne bag, der både kommer fra os politikere og de mange hundrede brugere af vores arealer i og omkring Hollænderhallen, forklarer Eik Dahl Bidstrup

Udviklingsmuligheder for sportsklubberne
Som udgangspunkt har kommunalbestyrelsen ønsket at fremtidssikre arealdisponeringen for klubberne i tæt dialog med flere af de store sportsforeninger i og omkring Hollænderhallen, påpeger borgmesteren.

– Vi ønsker blandt andet at sikre, at tennisklubben får mulighed for at bygge en indendørs tennishal hurtigst muligt, for derved at afhjælpe deres behov for træning udenfor sæsonen. Vi vil også gerne skabe udviklingsmuligheder for Dragør boldklub, Rugbyklubben og de andre klubber, ikke mindst i lyset af, at vores foreninger er i vækst med mange aktive børn og dygtige frivillige trænere og ledere.

To møder
Der har indtil nu været afholdt to møder for foreningerne, slår Eik Dahl Bidstrup fast. Til det første havde de inviterede klubber mulighed for at tale uformelt sammen og komme med ønsker til området på baggrund af et oplæg fra forvaltningen. Dette møde er blevet fulgt op af endnu et møde for klubberne, hvor de forskellige input fra første møde blev forsøgt opsummeret, blandt andet med et kort der viser ønskerne fra klubberne.

– Det er vigtigt at bemærke, at kortet, der ligeledes er blevet delt på Facebook, er klubbernes ønsker og IKKE politikernes eller forvaltningens.

Eik Dahl Bidstrup undrer sig over Kastaniegårdens påstand om ikke at være blevet hørt, da netop den borger som har skrevet andelsforeningens indsigelse var inviteret til møde nummer to.

– Han valgte ikke at møde op, derfor er hans beskyldninger om lukkethed ikke sande.

Dialog og inddragelse altid i fokus
Status er nu, at By-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet, at der skal ske en høringsproces på baggrund af foreningernes ønsker. I høringsprocessen skal de nærmeste naboer inddrages.

– Det er noget, kommunen altid gør. For at kunne lave et dagsordenspunkt til udvalgsmødet, bad forvaltningen foreningerne om at melde tilbage med deres kommentarer til referat af møderne senest d. 13/12 2019. Der er altså ikke tale om en høring på konkrete tiltag. Kastaniegården foregriber begivenhedernes gang.

Det, der ifølge borgmesteren ER tale om, er dialog og inddragelse af de forskellige parter i en af forvaltningen planlagt rækkefølge, så de rigtige beslutninger bliver taget på baggrund af de forskellige input. Efter høringen vil By-, Erhvervs- og Planudvalget tage stilling til den videre proces.

– Den indeholder som altid dialog med borgere om et givent projekt. Vi har aldrig forsøgt at føre borgere bag lyst, og det vil heller aldrig ske. Vi ønsker at skabe de bedste rammer for vores borgere og for vores by, pointerer borgmesteren.

Herunder kan du læse indsigelsen fra Kastaniegården som DragørNyheder bragte den 13. december 2019.

Indsigelse: Kommunen udviser mangel på demokrati og borgerinddragelse

Seneste artikler

 

Fik du læst?