En militærlejr i Vængekvarteret

Hvad er nu det? Har vi haft en militærlejr i ”Vængerne”? Der er to fredede krudthuse fra 1782 på Krudttårnsvej 31 og Bachersmindevej 1. Der har været en vagtbygning og der eksisterer et “nyere” krudthus fra 1871. Har det været mere?

Krudttaarnslejren blev oprettet i 1916. Efterhånden blev lejren udbygget med flere barakker. I baggrunden skimtes spiret på Store Magleby kirke. Postkort fra 1916.

Af Dines Bogø

Ved udbruddet af 1. verdenskrig i 1914 indkaldte man den såkaldte ”Sikringsstyrke”. Det indkaldte mandskab blev indlogeret på gårde bl.a. på Sydamager. Officerer boede i lejede værelser i byerne eller på hoteller.

Der var ikke tale om en fuld mobilisering, men man indkaldte i august 1914 58.000 mand.

Ca. 40.000 mand var stationeret omkring hovedstaden, heraf adskillige tusinde mand ved den forsvarsstilling man skyndsomt etablerede på tværs af Amager. Den såkaldte Tømmerupstilling.

Sydamagerstillingen

I 1915 arbejdede man med planer om at sikre Hovedstaden bedre og det blev besluttet at rykke forsvarslinjen helt frem til sydkysten af Amager.

K.F.U.M. lavede opholdsstue og kiosk i lejrene på Sydamager. Postkort fra ca. 1917.

I 1916 etablerede man så ”Sydamagerstillingen” til erstatnings for ”Tømmeruplinien”.

Stillingen var opbygget med skanser, batterier, kommadostationer, fjernkampbatterier, mange skyttegrave og meget pigtråd. De nyanlagte anlæg, Dragør Fort og Kongelundsfortet blev en del af den fremskudte stilling.

Det meste af mandskabet, der også havde været indkvarteret i teltlejre, blev nu flyttet til fem nyopførte baraklejre.

Lejren ved Krudttårnsvej

Det forholdsvis beskedne areal, hvor militæret havde lejet et areal. Lejren lå på østsiden af udstykningen “Maglevang”, der er fra 1918. (Markering på Dragør Kommunes kort).

Den østligste af de fem baraklejre lå ved Krudttårnsvej. Ikke ved selve vejen, men tilbagetrukket i området ved nuværende Kornstykket 15-21. Lejren hed ”Krudttaarnslejren”.

Mange år efter, at lejren var nedlagt og barakkerne nedrevet, blev arealet stadig udlejet til militæret, der brugte det til øvelser.

Man skal ikke blive forbavset, hvis man i området finder rester af 100 år gamle kobberkabler eller andre efterladenskaber fra det militære etablissement.

August 1918. Mouritz skriver hjem til familien i Vemb ved Holstebro, at de sikkert kan genkende ham på postkortet.

Øvrige lejre

Der er ingen synlige spor af tre af de fem lejre. Der findes en enkelt bygning fra ”Ulleruplejren”. Den tidligere køkkenbarak ligger på Fægårdsvej 48 i Tårnby.  ”Baggersmindelejren”, der har været omtalt i nyere tid i forbindelse bl.a. med Dragør Privatskole, er bevaret på Fælledvej 132.

Den sidste bygning i Længstehøjlejren, Kalvebodvej 111 var officersbarakken, der blev nedrevet i foråret 1940. Hele ”Skovlejren” på Militærvej 32 blev nedrevet i trediverne.

Dragør Privatskole i Baggersmindelejren

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?