7 nytårsspørgsmål til borgmesteren

Turisme, havneudvikling og økonomi. Det bliver nogle af de centrale emner for Dragør i 2020. Vi har bedt borgmester Eik Dahl Bidstrup besvare syv spørgsmål, om hvad vi kan vente os af det nye år.

Af Pia Melander Guilbert

1. Hvordan vil Dragør håndtere turismen?

– Vi bør fokusere på to ting: for det første skal vi gøre turismen til et erhverv for vores borgere frem for en byrde. Vi bor i en kommune, hvor der ikke er så mange arbejdspladser. Derfor mener jeg, at udgangspunktet for den fremtidige turismesatsning skal være at skabe arbejdspladser for vores borgere. Det kan være gennem et mere alsidigt butiksudbud, flere overnatningssteder, målrettede events og aktiviteter. Vores turistforening og turistkontor gør allerede sammen med erhvervslivet, foreningerne og de mange frivillige et fantastisk job.

– For det andet, skal vi være bedre til at skabe rammer for, at den voksende turisme kan være i vores kommune. Ud over de mange små og store praktiske ting, det indebærer, især i og omkring den gamle by, skal vi huske på, at vores kommune har andet at byde på end det skønne kulturmiljø i den gamle by og havnen. Her tænker jeg især på oplevelses- og bevægelsesturismen. Det gælder især områderne i den sydlige del af kommunen omkring Kongelunden, men også bedre og flere cykelstier, samt et større fokus på at udvikle Naturpark Amagers støttepunkter her i Dragør.

2. Kommer der nye offentlige toiletter som forretningerne har efterspurgt?

– Ja! Som en vigtig del af dette års budget afsatte vi penge til at etablere nye toiletter i området omkring Nordre Væl og Stationspladsen. Det er vigtigt, både for at turismen kan trives, og at der ikke er et urimeligt stort pres på vores handlendes toiletter.

3. Kommer der gang i havneudviklingen og i givet fald hvordan?

– Der har været gang i havneudviklingen gennem de seneste 6 år. Desværre går det ikke altid så hurtigt, som man gerne ville, enten på grund af politisk uenighed, økonomi eller praktiske forhold. I de senere år har vi fået etableret en ny legeplads, parkeringsplads, mere og bedre lys på havnen, samt en del projekter blandt andet på Madsens Krog til gavn for vores foreninger. Nu er der lige straks et nyt værft, der tages i brug og derefter går Espersen i gang med at bygge deres nye faciliteter.

– Vi har også afsat et stort millionbeløb af til reparationer, udbygning og renovering af de gamle moler, samt en stærkt tiltrængt oprensning af den nye havn med en gennemgravning af sandtangen til glæde for vores sejlere. Næste skridt er at sætte det vestlige byggefelt i gang med de spændende projekter, vi kan finde på der. Jeg håber på en god debat og dialog med havnens foreninger og brugere.

4. Har du et bud på, hvad der skal ske i det gamle værft?

– Der en gruppe borgere omkring biografen og andre foreninger, der har grebet bolden og påtaget sig opgaven med at udvikle et projekt omkring det gamle værft. Det er lige netop sådanne initiativer- samarbejde mellem kommune og civilsamfundet – jeg håber, vi kan se mere af i fremtiden. Vi kan desværre ikke afsætte en masse penge i budgettet til et kulturhus, men vi kan være med til at facilitere en proces, som forhåbentligt gør, at der enten kommer liv i det gamle værft, eller blive rejst penge til et nyt, spændende hus på havnen. Jeg er i regelmæssig dialog med arbejdsgruppen og ved, at de arbejder intenst på projektet.

5. Køber Dragør Kommune Asylcentret i Kongelunden i 2020?

– Nej, men vi vil gerne samarbejde med DGI, Naturpark Amager, nabokommunerne, og hvem der ellers måtte være interesseret i at skabe et endnu bedre Outdoorcenter for Dragørs og Hovedstadens børn og unge i Kongelunden. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af forvaltningen, Ungdomsskolen, DGI og politiske repræsentanter, som er i gang med at se på, hvordan det kan gøres, blandt andet. med støtte fra fonde.

6. Får Dragør vækst i økonomien i 2020?

Det er svært at svare på. Flere faktorer gør, at vi skal være nøjsomme med kommunens økonomi også i 2020. Dragørs borgere betaler meget i skat. Målt på indtægt pr. borger ligger vi helt i top. Desværre tager den helt urimelige udligningsudgift en større og større del af borgernes skattekroner ud af kommunen. Regeringen har besluttet, at der i begyndelsen af 2020 skal laves en ny udligningsordning. Med den massive lobbyisme, der er fra de jyske kommuner og folketingspolitikere, ser det desværre ikke ud til at blive til en fordel for Dragør eller Hovedstaden som helhed. Her ville det være godt, hvis Dragør havde flere lokalt valgte folketingsmedlemmer, der ville tale vores sag på Christiansborg.
– I budgetvedtagelsen valgte 12 ud af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer at bakke op om et budget, der på den ene side har balance i indtægter og udgifter og på den anden side tager nogle skridt for at konsolidere vores kassebeholdning efter nogle år, hvor vi har tæret på den, blandt andet for at bygge svømmehal, renovere Hollænderhallen samt betalt ekstraordinært af på nogle dyre lån kommunen havde fra tidligere tider.

– For at stabilisere kassebeholdning og forhåbentligt imødegå en ændret udligningsreform, har vi primært gjort to ting: Vi har optaget et midlertidigt lån på 20 millioner kroner for at have en ”buffer” ved eventuelle uforudsete katastrofer, såsom en brand på en skole eller lignende. Disse penge er ”bundet” alene til dette og kan ikke bruges til drift.

– Derudover etablerer vi et strukturprojekt, der skal finde effektiviseringer og strukturelle ændringer for i alt 12 millioner kroner i 2021 og frem. Projektet vil inddrage en hel række borgere, råd og nævn i processen, allerede fra januar. Det er en hel ny måde at tænke budgetplanlægning på. En tættere inddragelse af borgerne, men det giver også tid til at tænke og debattere besparelser og effektiviseringer ordentligt igennem. Jeg håber, at vores politikere og borgere tager denne model til sig og går aktivt ind i projektet, så vi sammen kan skaffe et råderum til at genopbygge en god og solid kassebeholdning i Dragør Kommune og derved skabe øget vækst i kommunens økonomi.

7. Hvad ser du som borgmester frem til i 2020?

– Hvert år ser jeg mest frem til at møde borgerne. Det gælder de store begivenheder som havnefest, standerrejsninger, indvielser og bryllupper og de små besøg på byens institutioner. Jeg ser også frem til samtalerne med den enkelte borger i køen i supermarkedet, den månedlige borgmesterkaffe, og når jeg færdes rundt omkring i kommunen. De inputs, opmuntringer og gode råd, som aktive og passionerede borgere har, betyder alt for mig i mit arbejde. Jeg glæder mig til at møde så mange borgere som muligt i 2020.

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »