Nordre Væl – et af byens torve

Nordre Væl skal ændres. Nu kommer der offentlige toiletter på pladsen. Det besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget i Dragør den 13. januar 2020. Et længe ventet ønske fra byens forretninger.

Men er pladsen blevet ændret før? Ja mange gange og for bare 20 år siden havde pladsen ikke engang et officielt navn. Det hedder bare “Anlægget” sagde lokale. Nej sagde andre lokale. “Anlægget” ligger ved Engvej syd for kirkegården. Dette er første del om torvet “Nordre Væl”.

Postkort fra 1907-08 med “Højerup” i baggrunden. “Dragørs Fremme” har lavet bassinet og vandværkets direktør har købt og opsat gipsfiguren “Dreng med stor fisk”. (Postkort udlånt af Jørgen Aamand).

 Af Dines Bogø

Enkelte kaldte også anlægget ”Manneken Pis”, fordi er i flere perioder havde stået et springvand med en lille dreng på pladsen. Henvisning var til den lille statue i Bruxelles opstillet i 1619.

Forhistorien

Hvad var der oprindelig på det sted? Før 1900 var der et mindre vandhul kaldet “Nordre Væl” (væl = vandhul). Det tilnavn huskede kun meget få. Her vandede man heste og drengene “badede”.

Men når det om sommeren var rigtig varmt tørrede vandhullet ofte ud. Myndighedernes muligheder, evner eller vilje til vedligeholdelse af offentlige pladser o.l. var yderst begrænset.

Kort fra bogen “Historiske Huse i Dragør”. Nordre Væl markeret med blåt ved indkørslen til Dragør.

Dragørs Fremme

Den private forening “Dragørs Fremme”, der blev stiftet i 1887 (for at forskønne og gavne byen), skriver i jubilæumsskriftet fra 1937:

Den første Begyndelse hertil blev gjort i Aaret 1900. Der vedtoges paa Generalforsamlingen at beplante Terrænet omkring den lille Væle mellem Byen og “Sommerlyst eller “Højerup” med Buske og anbringe en Stensætning om Vælen.

Der bevilgedes 100 Kr. til Boring efter Vand, da Kæret udtørredes om Sommeren, og 200 Kroner til Beplantning. Boringen førte ikke til noget, og da Vandværket trådte i Virksomhed, lod Foreningen anbringe et lille Springvand.

Postkort fra ca. 1910 set mod E.C. Hammersvej Et af de få postkort, hvor man kan se vandet springe ud af fiskens mund. Bemærk at pladsen bliver benævnt “Østgrønningen”. (Postkort udlånt af Jørgen Aamand).

Senere plantedes nogle høje træer som læ for Norden- og Vestenvinden. Pladsen reguleredes og der støbtes en betonkumme for at holde på vandet.

Beboerne klagede over, at de store træer hindrede Udsigten og tog lys og luft fra deres ejendomme. Foreningen “Dragørs Fremme” måtte da atter i 1930 regulere pladsen, fælde træerne og anlægge en beplantning med blomstrende buske. Med fornyelse af hegnet kostede denne ændring over 2.000 kr. Amagerbanken bidrag med et tilskud på 1.000 kr. (2.000 kr. i 1930 = ca. 80.000 kr. i 2020).

Det første springvand

Den nordlige væl (vandhul) ca. 1890. Nuværende E.C. Hammersvej 3, bygningen bag “gåsepigen”, er opført i 1863. Omkring det tidspunkt, hvor fotografiet blev taget, var der her en mindre tobakshandel. Bygningen på hjørnet af Kongevejen, der delvis er skjult af træerne, er opført 1793 til byfoged Jacob Bertelsen og nedrevet 1935. Kongevejen 1 på det andet hjørne blev ombygget midt i trediverne. (Foto fra glasplade, der nu opbevares på Historisk Arkiv).

Det var ikke kun den private forening Dragørs Fremme, der hjalp med udsmykningen ved “Anlægget”.Foreningen anlagde pladsen i 1900 med stensætning, men det var direktør Andreas Harboesgaard fra gas-og vandværket, der i 1907 bekostede opsætningen af en lille springvandsfigur midt i et nyt støbte bassin.

Postkort fra 1907-08 med “Højerup” i baggrunden. “Dragørs Fremme” har lavet bassinet og vandværkets direktør har købt og opsat gipsfiguren “Dreng med stor fisk”. (Postkort udlånt af Jørgen Aamand).

Boghandler fru Julie Buchwald Schou (se mindepladen på Kongevejen 11B) bekostede mange år senere opsætning af nogle fine bænke, der dog ikke holdt ret længe til offentlig brug.

Figuren, der var udført i malet gips, forestillede en lille nøgen dreng, der holder en stor fisk. Vandstrålen kom fra fiskens åbne mund. Da man i slutningen af tyverne ønskede noget større og flottere fik blikkenslager Dirk Sørensen lov til at nedtage og beholde figuren.

Dirk Sørensen opstillede først den gamle gipsfigur i gården bag Kongevejen 3. I midten af tresserne blev den flyttet til en have i Strandstræde.

Ca. 1955. Den gamle figur “Dreng med stor fisk” stod i mange i haven hos Trine Hansine Sørensen på Kongevejen 3, ”senere Butik Volmer”. (Foto udlånt af Anni Jensen).

Omkring 1985 blev den genopstillet i en villahave på Mågevænget. Figuren, der efterhånden var faldet fra hinanden, blev kasseret for mange år siden.

Ca. 1976. En overgang stod den oprindelige figur i Strandstræde 37. (Foto udlånt af Anni Jensen).

Men der har da stået en figur i “Anlægget” efter 1929? Ja, mere om det i næste artikel.

Læs også:

Manglende parkerings- og toiletforhold i det ”centrale” Dragør

 

Seneste artikler

Der blev kørt om sjællandsmesterskaberne på Københavns gokartbane på Kraftværksvej. Foto: TorbenStender.

Sjællandsmesterskaber i gokart

I den forgangne weekend summede Københavns gokartbane på Kraftværksvej af aktivitet, da gokartklubben LUG afholdt Sjællandsmesterskaberne i gokart.

Eleverne i 1.g får et velfortjent hvil indenfor til Ørestad Gymnasiums sprogdag.

Sprogdag fylder Byparken

Det var koldt, men angiveligt sjovt og lærerigt, da eleverne fra Ørestad Gymnasium havde utraditionel sprogundervisning i Byparken.

 

Fik du læst?

Badebro på plads

Søvangs helt eget sjak af frivillige brobisser var sidste weekend på hårdt arbejde med at sætte den imponernede 279,1 meter lange badebro.

Læs mere »