Nordre Væl – et af byens torve – del 2

Figuren i byens springvand på Nordre Væl trængte i slutningen af tyverne til udskiftning. På et bestyrelsesmøde i Dragørs Fremme (velgørende forening) den 9. maj 1928 blev det “overdraget bestyrelsesmedlemmerne Johannes Schmidt og Cornelius A. Petersen at søge tilvejebragt figur til Springvandet”. Af regnskabet fremgår det at figuren kostede 678 kr.

Det er den figur, nr. 2 i anlægget ved indkørslen til byen, som mange stadig husker.

Villaerne på nordsiden af Nordre Væl er opført i 1913-14 til to dampskibførere. Som lokale sagde dengang. De var bygget uden for byen på vej til stationen. Tv. Postkort ca. 1930. Villa Hydra og i anlægget ser man “Lille Peter”. Vandet kommer ud af den slange, som drengen holder. Th. Postkort ca. 1915. Villa Aryht. Det er den første figur, som fungerer som springvand. Vandet kommer ud af fiskens mund. Postkort er udlånt af Jørgen Aamand og Ernst Agerlin (barnebarn af bygherren til Aryht).

Af Dines Bogø

“Lille Petter” var tilnavnet på figuren. Den lille dreng med krøllet hår og opsmøgede bukser holder en haveslange. “Lille Petter” er udført i zink af Kgl. Hof-bronzestøberi Lauritz Rasmussen i Raadmandsgade. Støberiet har lavet flere tilsvarende figurer både i zink og bronze.

Firmaet på Nørrebro har lavet mange af de kendte værker i Danmark. I København bl.a. Gefionspringvandet, Finsen-monumentet, rytterstatuerne af Absalon og Chr. IX, Den lille Hornblæser, Dragespringvandet og Storkespringvandet samt statuen af Chr. IV.

Oplysninger er hentet fra firmaets 75-års jubilæumsskrift i 1929. I en indskudt bisætning står der også, at firmaet har lavet Den lille Havfrue. Åbenbart dengang ikke den store turistattraktion.

Postkort fra trediverne og fra ca. 1950. Ikke den store ændring, bortsat fra ejendommene “Lo og Lade”. De er opført 1947. Fra 1944-47 lå der tre af de kendte runde civile bunkeranlæg, hvor ejendommene blev opført.

I Dragør Fremmes regnskaber for 1928 og årene derefter kan man også se, at foreningen yderligere bruger en del penge på “Springvandsanlæget”. Omlægning, bl.a. nyt hegn, vedligeholdelse, opsyn m.v.

Der blev lavet ny betonkumme med krukke og blomster m.v. Der blev opsat hegn med låge omkring anlægget. I den udformning eksisterede anlægget stort set uændret i 40 år.

1930-40. Anlægget med springvand set mod “Højerup”. Foto: Thorvald Holte (Historisk arkiv) og postkort udgivet af boghandler Svanholm Jepsen, Dragør.

Figuren genfundet

Figuren blev nedtaget og deponeret, vandbassinet blev fyldt op, klokkefrøerne forsvandt og pladsen blev senere brolagt.

Politibetjent H.V. Kastorp, der boede i kommunens ejendom på Stationsvej 7, så nogle år efter, at “Lille Petter” nu stod i ejendommens kælder. Han henledte kommuneingeniør Arne Stautz’s opmærksom på “fundet”, og i dag kan man gense figuren i anlægget på sydsiden af plejehjemmet Enggården.

April 1964. “Villa Aryht” opført 1913 til damskibsfører Axel Martin Agerlin (1868-1953). Han var formand for Kommunalbestyrelsen 1925-33. Augusta og Axel Agerlins datter Thyra døde af tuberkulose 11 år gl. i 1909. Husnavnet er opsat til minde om hende. Axel Agerlin var ansat i rederiet C.K. Hansen, som dampskibsfører Egbert Schmidt, der i 1914 opførte nabovillaen “Hydra”. (Foto udlånt af Ernst Agerlin).

Der var 2 figurer

Så det er rigtig, at der har stået en lille springvandsfigur samtidig flere steder i Dragør. Den første figur har nok ikke heddet “Lille Petter”, idet figurnavnet stammer fra bronzestøber Rasmussen.

Mange lokale havde et forbavsende begrænset kendskab til “Det lille Anlæg”. Det var ikke et sted man tidligere kom. Der var for fint! Hvad skulle man der! Det var lukket med hegn og låge! Det var og er nok primært et sted for turister.

Børnene legede heller ikke i anlægget. Det måtte man ikke. Kommunens “opsynsmand” Daniel Peter Strøbæk jagede dem væk. Han ville ikke have fodspor på de nyrevne grusgange.

Villa »Hydra« 1943. Før besættelsen gik Nørregade helt ud til Stationsvej. Som man kan se på foto blev vejen afspærret ved Stationsvej. Vejstykket blev nedlagt og indgik i anlægget med en sti. (Foto udlånt af bygherre Egbert Schmidt’s barnebarn Bente Christensen).

Lidt grove ”Nytårsløjer”

Det lykkedes dog et par af byens drenge, at komme til at “lege” derinde. En nytårsaften lige efter besættelsen sneg de sig ind og åbnede for vandet til springvandet med en medbragt “lånt” specialnøgle. Vandet sprang lystigt, men næste morgen var det hele bassinet og figuren frosset, og byen havde fået en ny kæmpestor “Isfontæne”.

Drengene pralede ikke med, hvem der stod bag. Det var nemlig de samme drenge, der om aftenen også havde moret sig med at lukke for vand- og gasforsyningen til forskellige huse i byen.

I en del år, fortælles det, tog man “Lille Petter” ned om vinteren.

6. maj 1945. Kl. 12.45. Mange af de internerede fra Frøslevlejren vendte hjem. “Hele byen” var mødt frem for at byde dem velkommen. (Foto: Poul Petersen).

Læs også: Nordre Væl – et af byens torve del 1:

Nordre Væl – et af byens torve

Seneste artikler

 

Fik du læst?