Skorstensbrand i Store Magleby

Søndag sidst på eftermiddagen måtte Hovedstadens Beredskab rykke ud til en mindre skorstensbrand i en ejendom på Nordre Kinkelgade i Dragør.

Foto: presse-fotos.dk

Ifølge Hovedstadens Beredskab var opgaven hurtigt løst takket være effektivt mandskab og materiel.

Kendere vil straks se at dagens uheldige skorsten tilhører et af de særlige snoede skorstene som der findes et antal af i Dragør. Det kan du læse meget mere om sidst i artiklen.

Foto: presse-fotos.dk

Skorstensbrande tegner sig for 25 % af alle brande i enfamilieshuse

Tilsodning af skorstenen er årsag til en fjerdedel af alle brande i enfamilieshuse og skyldes primært dårlig vedligeholdelse og fyring. Glanssod i skorsten kan opstå, hvis man fyrer forkert, og det er oftest grunden til, at der opstår skorstensbrand. Tendensen er dog ifølge Beredskabsforbundet, at antallet af skorstensbrande i privatboliger er aftagende men der er stadig stort behov for fokus på området, for at danskerne kan fyre bedre. Det vil både gavne miljøet og brandsikkerheden. Mange har den opfattelse, at jo mere og større brænde vi putter i brændeovnen, jo mere varme får vi ud af det. Men det skal faktisk forholde sig lige modsat.

GODE RÅD

 • Efterse skorstenen for træk, skader og utætheder, inden fyringssæsonen begynder
 • Sørg for isolering/foring af skorstenen
 • Fyr kun med helt tørt brænde (vådt brænde danner glanssod = risiko for skorstensbrand)
 • Sørg for rigelig luft til ovnen (iltfattig forbrænding danner glanssod = risiko for skorstensbrand)
 • Fyr lidt ad gangen
 • Køb ikke for stor en ovn
 • Tjek røgen fra skorstenen – den skal være næsten usynlig
 • Skorstenshøjden regnet fra gulvet bør være mindst 5 meter
 • Skorstenen bør mindst være 1 m over tagryggen eller den højeste del af taget

Ved brand

 • Ved brand, luk for lufttilførsel og alarmér brandvæsen 1-1-2
 • Forsøg ikke at slukke en skorstensbrand med vand (kan få skorstenen til at revne)
 • Efter en skorstensbrand må skorstenen ikke anvendes igen, før den er synet af skorstensfejeren
 • Ved montering af ny brændeovn eller ny skorsten, kontakt skorstensfejeren

Vi vil få langt bedre udnyttelse af brændet, hvis vi fyrer med mindre stykker, lidt ad gangen, men tit, og sørger for en god ilttilførsel til brændet, siger skorstensfejer i Ringsted Keld Lûtzhøft Jensen, der er oldermand i Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Han fraråder, at man fylder brændeovnen op med brænde, inden man går i seng, i håb om, at der vil være varmt næste morgen. Så hellere stå 10 min. tidligere op, anbefaler Beredskabsforbundet.

Årsagen til det lille fald i antallet af skorstensbrande skal blandt andet findes i en stor udskiftning af brændeovne, der er sket gennem de seneste par år. Der er i 2008 kommet strengere krav, der sikrer en renere forbrænding og et formindsket partikeludslip. Det giver en ændring i den sod, som aflejres i selve skorstenen. Men der er stadig grund til at være påpasselig og fyre korrekt for at undgå den farlige glanssod. Heldigvis er det sjældent, at skorstensbrande breder sig til andre dele af boligen.

Kilde: Hovedstadens Beredskab / Beredskabsforbundet

Snoede skorstene i Dragør – Del 1

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?