Endnu tættere samarbejde mellem Historisk Arkiv og MuseumAmager

Som man har kunnet læse i indlæg i medierne og referater fra udvalgsmøder, har det et stykke tid været drøftet, hvordan man flytter Dragørs arkivfunktion til en naturlig samarbejdspartner.

Af Dines Bogø

På Kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 29. januar 2020 er det endelig besluttet, at arkivfunktionen flyttes væk Dragør Bibliotekerne til MuseumAmager. Arkivar Henning Sørensen bliver ansat på MuseumAmager og får kontor sammen med museets øvrige medarbejdere på Fadersminde.

7. januar 2020. Arkivar Henning Sørensen bad velkommen til månedens “Historietime”, der også kan kaldes “Fyraftensforedrag”. Foto: Dines Bogø.

Overflytning fra kommunalt regi til privat regi sker med virkning pr. 1. februar 2020.

De mange frivillige, med fortsat reference til Henning Sørensen, vil stadig befinde sig på Stationsvej 5 (Historisk Arkiv). Bygningen på Stationsvej 5 vil blive ændret, så foreninger m.v. i større udtrækning kan anvende stuetagen. Arkivalier vil blive opbevaret og sikret uden for de omtalte lokaler.

Arkivalier på arkivet består af to hovedgrupper. 1: De mange fotos, protokoller, dagbøger o.l., der er indleveret af private, foreninger m.v. 2: Kommunale arkivalier, som en kommune har pligt til at opbevare.

Det formelle specielt omkring den sidste gruppe arkivalier afklaret med Rigsarkivet og andre myndigheder.

Fremtid

Det virker, som den rigtige løsning. Arkivet har været en del af bibliotekerne af historiske grunde. Et endnu mere tæt samarbejde med museumsleder Søren Mentz og personalet på museet, vil være til gavn for arbejdet omkring byens historie.

Udvidelse af anvendelse af bygningen på Stationsvej 5 vil være til glæde for byens foreninger og samarbejdet med de frivillige, vil dermed også bliver udbygget.

Arkivalier, der sjælden anvendes eller som er pligtopbevaring, vil evt. blive flyttet. Det brugerne spørger efter, vil tilsvarende være tilgængeligt meget hurtigt.

Der har selvfølgelig været økonomiske forhold der skal afklares i forbindelse med omflytningen. MuseumAmagers økonomi bliver ikke belastet, da der overflyttes penge fra biblioteks budget til museet.

Hvordan de tilbageværende funktioner på de to biblioteker så skal være, vil tiden vise. Dragør kommunes økonomi ser ikke alt for godt ud, selv om nogen på papiret mener, at vi alle sammen er meget rige.

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »