Er løbet kørt for fiskeri efter torsk i Øresund?

”Det bliver i hvert fald en køn jammer”, sådan siger fisker Jørgen Laursen i Kastrup, som kommentar til de nye fiskekvoter for 2020. Dette er første artikel om kvoter og fiskeriet ved Amagers kyster.

Kastrup Fiskerihavn er i dag en noget klemt havn. Kastrup havn, ejet af Kastrup Broforening, er en gammel privat havn hvor der stadig landes fisk til salg på havnen og til fiskeauktion. Men fiskerne er mere klemt af nedgangen i fiskebestanden og af fiskekvoter end af det nye kontorbyggeri. Alligevel er der nogle få erhvervsfiskere tilbage i havnen. Foto Jens Breinholt Schou /DragørNyheder.dk

Af Jens Breinholt Schou

Set fra Kastrup fiskerihavn ser det ikke for godt ud

Som du kan læse nedenfor står det skidt til med fiskebestanden i de indre danske farvande og altså også i Øresund.

De nye fiskekvoter for 2020 kan nemlig for alvor få betydning for de erhvervsfiskerne der fisker fra Kastrup Havn og fra Dragør Havn. Men hvorfor er det egentlig nødvendigt med kvoter? I denne og en følgende artikel spørger vi de lokale fiskere. Og svarene, ja, de er ikke opmuntrende.

For Jørgen Lauersen, der er erhvervsfisker fra Kastrup havn, betyder de nye fiskekvoter for 2020 at han i år kun må fange 25% af det han måtte fange i 2019. Og han siger at han er bange for at det måske er slutningen på hans tilværelse som erhvervsfisker gennem 40 år. For i 2020 må han kun fange ca. 10 % af hvad han måtte fange for bare 15 år siden. Det er ikke bare i Øresund og resten af Østersøen der er problemer, fortæller han. Der er forsvundet fisk i alle de indre farvande.

Men Jørgen Laursen understreger at det er helt nødvendigt med kvoter ”Det er på grund af at man kan fiske så effektivt. Det ville bestanden ikke kunne klare, hvis man ikke lavede kvoter.” Og han fortsætter: ”Vi fiskere er forskellige. Der er himmelvid forskel på store og små fiskere. Vi små fiskere bruger ruser og garn. De store fiskere bruger de mere effektive trawl og not. Men vi kan ikke undvære de store fiskere hvis erhvervet skal fortsætte; ellers kan vi ikke holde gang i vores vognmænd og fiskeauktioner”.”

Hvorfor er der så færre fisk, skyldes det overfiskeri? ”Vi er ikke i tvivl om at det skyldes skarv og sæl, sige Jørgen Laursen. Før i tiden var der ingen skarver, og der var ikke mange sæler. Bestanden af skaver er eksploderet, man kan blandt andet se rigtig mange skarver på Peberholm. Og sæler, ja de er et stort problem omkring Bornholm, og de er nu kommet op i Øresund. Jeg har kæmpet længe, i hvert fald de sidste 10 år for at andre kan forstå at sælerne under alle omstændigheder er en del af problemet, sige Jørgen Lauersen. Nu må vi begynde at råbe vagt i gevær!”

Fakta om fiskekvoter og fiskebestanden

Det er jo ikke en nyhed at der er kvoter der skal begrænse fiskeriet i den vestlige Østersø, dvs. farvandene fra Bornholm forbi Bælterne til lige under Djurslands ”næse” i Jylland.

Så sent som i juli 2019 udsendte Fiskeristyrelsen en meddelelse om stop for torskefiskeri i dele af Østersøen i resten af 2019. Ifølge Fiskeristyrelsen stod det rigtig skidt til med torskene og ”Den dårlige bestandssituation kan tilskrives en række omstændigheder såsom lav rekruttering, miljømæssige forhold som lavt ilt- og saltindhold og et stigende antal sæler, der smitter torsk med parasitter og en for høj fiskeridødelighed bestandens tilstand taget i betragtning.” Eller sagt på en anden måde, der er få torsk, torskene er små, der er døde bundområder med iltsvind, der er mange sæler – og sælerne spiser torskene, skræmmer torskene væk og smitter torskene med parasitter.

På grund af den kritiske situation for den østlige torsk vedtog Europa-Kommissionen derfor i juli 2019 nogle hasteforanstaltninger for at lukke for det erhvervsmæssige torskefiskeri i store dele af Østersøen for resten af 2019. Og Kommissionen mente oven i købet at situationen var så kritisk at lyst- eller fritidsfisker højest måtte beholde 7 torsk om dagen, når de fiskede i den vestlige Østersø i 2019.

Og de nye kvoter for 2020 går et skridt videre. De nye kvoter blev annonceret af Fiskeristyrelsen i december 2019, og de betyder altså, som vi har været inde på ovenfor, at kvoterne for torskefiskeri i Øresund er endnu lavere i 2020.

Fortsættelse følger fra Dragør Havn…
Måske er det skidt eller slut for fiskerne. Måske hjælper kvoter på fiskebestanden.

Læs også:

Folketinget har besluttet at sige ja til en omfattende klimalov i 2020. Hvad gør vi på Amager?

Seneste artikler

 

Fik du læst?