Tre rådgiverhold valgt til at beskytte Dragørs kyst

Tre rådgiverhold er netop valgt ud til at komme med deres bud på udvikling af Dragør Kommune som en klimarobust Kystkommune. Rådgiverholdene går nu videre i en parallelkonkurrence om at konkretisere projektforslagene. Kystbeskyttelses-projektet får støtte som del af Realdania og Miljø- og Fødevareministeriets kampagne ”Byerne og det stigende havvand”.

Risikoen for oversvømmelse stiger i de kommende år i takt med forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af de ti områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandstigninger og stormflod. Med støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeret er Dragør Kommune nu i gang med processen for tilpasse kystbeskyttelsen af Dragør til fremtidens klima.

I alt har 13 forskellige rådgiverhold sendt en anmodning om at deltage i parallelkonkurrencen. Ud af de 13 og i tæt dialog med partnerskabet har Dragør Kommune valgt tre rådgiverhold. De valgte rådgiverhold er:

  • Arkitema K/S og COWI A/S
  • GHB Landskabsarkitekter A/S med Hele Landet ApS, CORNELIUS VÖGE ApS og Tyréns A/S
  • Schønherr A/S med Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS

Rådgiverholdenes forståelse af selve opgaven og deres motivation har været afgørende for, at de er blevet udvalgt – i et ansøgerfelt på i alt 13 rådgiverhold. Derudover har holdenes organisering, faglige kompetencer samt referencer også været afgørende, skriver Dragør Kommune og Realdania i en pressemeddelese.

Projektleder i Dragør Kommune Hanna Rehling fortæller: ”Det har været et utrolig skarpt felt. Niveauet er højt. Vi har efterspurgt rådgiverhold, som kan byde ind med arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører suppleret med kompetencer, der også sikrer rådgiverholdenes forståelse af kystbeskyttelsens sammenhæng med kulturarv, kystnatur og kommunikation med borgere. Det vurderer vi, at vi har fået.”

Hun uddyber: ”De har alle udvist en overbevisende forståelse for den opgave, vi står med, nemlig at udvikle Dragør Kommune som en klimarobust kystkommune. Derudover har de tre valgte rådgiverhold udvist stor motivation for at deltage i parallelkonkurrencen.”

Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania siger: ”Jeg er rigtig godt tilfreds med den store interesse, der har været for at deltage i konkurrencen. Det vidner om et stort og nødvendigt engagement i at finde nye veje for, hvordan kommunerne proaktivt kan håndtere risikoen for oversvømmelser i byerne som følge af havvandsstigninger og stormflod.”

Han fortsætter: ”Behovet for nytænkning er stort, når det handler om, hvordan vi kan håndtere oversvømmelsesrisikoen i kystkommuner som Dragør, hvor der også er mange hensyn at tage højde for, for eksempel natur- og kulturarvsværdier og mange andre ønsker og interesser. Derfor er vi også glade for, at så velkvalificerede team har meldt sig på banen.”

Forventet tidsplan
Parallelkonkurrencen begynder den 12. marts 2020, hvor de tre rådgiverhold skal deltage i en opstartsdag i Dragør. De skal blandt andet se de forskellige by- og naturområder langs Dragør Kommunes kyst. Rådgiverholdene får også adgang til materialet, som borgere i kommunen har meldt ind via hjemmesiden, Facebook/Diger i Dragør og/eller via mail til diger@dragoer.dk frem til den 20. februar 2020.

I løbet af foråret vil de tre rådgiverhold udvikle deres konkurrenceforslag og deltage i workshops, hvor der også vil deltage repræsentanter for de grundejerforeninger, som ligger nærmest langs kysten.

Parallelkonkurrencen forløber frem til august 2020, hvor forslagene bliver udstillet, sådan at borgerne kan deltage i dialogen om forslagene.

Fra august til oktober 2020 bedømmer dommerkomitéen de tre forslag og indstiller en vinder til Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse. Herefter forventes, at det vindende rådgiverhold skal arbejde videre med at konkretisere den strategiske udviklingsplan og principperne for kystbeskyttelse af delstrækningerne af kommunens 13 km lange kyst. Dispositionsforslaget forventes færdig til offentliggørelse i begyndelsen af 2021.

Konkurrenceprogrammet offentliggøres på Dragør Kommunes hjemmeside den 4. marts 2020.

Kilde: Dragør Kommune / Realdania

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »