Kapitulationen – Tyske fly på Amager

Aftalen, som Den tyske Værnemagt indgik med den britiske feltmarskal Montgomery den 4. maj 1945 for snart 75 år siden, gik ud på, at overgivelsen i Danmark skulle foregå med virkning fra lørdag den 5. maj kl. 08.00 dansk sommertid.

I dagene efter blev flere detaljer meddelt Værnemagten bl.a., at alt udstyr skulle efterlades. Ved afmarch fra forlægningerne kunne tyskerne kun medbringe håndvåben til egen beskyttelse.

Maj 1945. Sydsiden af “Werft Magleby. Efterladt natjager af typen JU88 R-2 fra enhed NJG 102, Fliegerhorst Kastrup. (Foto: Poul Petersen. Arkiv: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Ved en optælling umiddelbart efter kapitulationen i Danmark konstaterede man, at Luftwaffe måtte efterlade ca. 1.150 fly. Hovedparten på de tyske militære flyvepladser, der var anlagt i Jylland.

I Københavns Lufthavn (Fliegerhorst Kastrup) var der ved krigsafslutningen fly fra blindflyveskolen, jagere og en del ”fremmede” fly fra andre flyvepladser, der var erobret af de allierede.

Maj 1945. Flyet var parkeret på Halvejen 3, hvor “Kys og Kør området” findes i dag. Der var rigeligt at se til i de tyske fly, hvis man var hurtig med en skruetrækker. Ofte skulle det gå stærkt, da vagter forsøgte at holde uvedkommende væk fra flyene. (Foto: Poul Petersen).

Lufthavn og rullebaner

I forbindelse med de tyske flyvepladser var der som regel etableret støbte rullebaner til områder med felthangarer, hvor fly kunne køres i sikkerhed.

8 km lang tysk rullebane, der forbandt 24 felthangarer og 3 permanente hangaranlæg med Lufthavn Syd. De mørke områder er beslagte marker. (Rigarkivet).

Mange af de efterladte tyske fly i Kastrup fandt personel fra RAF på og ved den 8 km lange rullebane tyskerne i 1944 havde anlagt på marker i Store Magleby.

Man optalte 175 tyske fly. Mange stod på markerne, da der ikke havde været plads i felthangarerne (3-sidede jordvolde med camouflagenet).

Der er meget få spor i dag af de tyske felthangaranlæg. I Lergravene i Strøby er jordvoldene til de tre felthangarer ikke fjernet, som man fornemmer på kortet. (Grafik: Dragør Kommune).

I første omgang forsøgte lokale modstandsfolk at bevogte de mange fly, men det var en håbløs opgave.

Maj 1945. Lergravene. Felthangarer ses tydeligt. Pløkker til at fastgøre camouflagenet ses i forgrunden. Mange af de såkaldte “flyverskjulsten”, findes spredt i området i dag. (Foto af JU88A skolemaskine fra enhed FFS B34 er taget af Poul Petersen, der har kigget mod Tømmerupvej. Arkiv: Dines Bogø).

Man skulle også bevogte efterladte ammunitionsdepoter og de mange lejre med tyske civile flygtninge.

Fortsættelse følger…

Læs også:

Det der ikke blevet sagt højt – om Dragør i årene 1940-45

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?