Tema: Bæredygtigt fiskeri – Måske er det slut med fiskeri efter torsk i Øresund?

Øresunds erhvervsfiskere er i klemme. De fortæller bl.a. om døde områder med iltsvind nordpå i Øresund. Og Dansk Naturfredningsforening bekræfter: ”Det er helt klar en presfaktor, der påvirker fiskebestandene. Vi ved, der er iltsvind i Østersøen, og der er målt moderat iltsvind i det nordlige Øresund.” Men det er jo ikke den eneste trussel.

Der er ikke nogen munter stemning på i Fiskerihavnen i Kastrup og i Dragør her i februar måned. Ét er stormene hver og hver anden weekend. Noget andet er årets kvoter. Men fremtiden for kystfiskerne, det er det helt store problem. Foto: DragørNyheder.

Af Jens Breinholt Schou

Kvælstofforureningen fortsætter

I begyndelsen af februar måned bekræftede miljø- og fødeminister Mogens Jensen at det står værre til med kvælstofforureningen end godt er. I en pressemeddelelse fra Miljø- og fødevareministeriet den 7. februar hedder det – i et ministerielt afdæmpet sprog:

En ny rapport om kvælstofindsatserne giver ikke et entydigt billede af, hvorfor kvælstofudledningen ikke er faldet. Forudsætningerne for flere af elementerne i den tidligere regerings Fødevare- og landbrugspakke ser dog ikke ud til at holde. Miljø- og Fødevareministeriet vil nu indgå i dialog med de centrale interessenter.

Eller sagt på jævnt dansk, landbruget er i gang med at udlede meget mere kvælstof end det har lovet og aftalt, og den udledning er bl.a. et alvorligt problem! Øresundsfiskerne og Dansk Naturfredningsforening har nemlig fortalt i tidligere artikler i her på DragørNyheder at landbrugets udledning af kvælstof er med til skade vandmiljøet ved danske kyster, herunder også i Øresund.

Aftalen mellem landbruget og den tidligere regering om en frivillig reduktion af kvælstof fra landbruget, den var del af Landbrugspakken fra 2015. Men ministeriet og ministeren tror altså nu ikke at målene på for 2021 vil kunne nås.

Og hvad nu?

Vi har i tre artikler her i januar og februar fortalt om Kastrupfiskernes og Dragørfiskerne frygt for at det snart ville være slut med kystfiskeriet i Øresund, og vi har derfor spurgt kystfiskerne forening ”Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri” hvad den kan gøre for at sikre sine medlemmer. Medlemmerne er kystfiskere, der fisker med de skånsomme redskaber garn, snurrevod, ruser, tejner og kroge. Foreningens svar er desværre ikke opløftende, for foreningen siger at den er en lille forening, og den har ikke kræfter til gå ind i den nye sag om kvælstofudledning: ”Vi er en relativ lille forening, vi kan ikke løfte den sag, andre har mange flere ressourcer”. Men foreningen håber at Danmarks Fiskeriforeningen går ind i sagen.

Der er ikke torsk at hente på havne i Dragør i disse dage. Og det skyldes ikke bare blæsevejr. Foto: Jens Breinholt Schou / DragørNyheder.

Kystfiskerne er for alvor i klemme

Der er åbenbart mange interesser på spil i fiskeriet. Som det ud lige nu, så ser det ud til at kysfiskerne i Øresund er kommet godt og grundigt i klemme mellem store og større kræfter og organisationer. For ét er problemerne med kvælstoffet fra landbruget og det deraf følgende iltsvind. Men dertil kommer især tidligere tiders overfiskeri fra store kuttere der har skabet bunden; det nuværende fiskeri efter torskens byttedyr med meget store kuttere; og sæler der æder fisk og smitter torskene med parasitter. Og endelig er der ændringer i klimaet der skaber forandringer i vandtemperaturen.

Denne artikel afslutter serien om bæredygtigt fiskeri. Du kan læse mere fra samme artikelserie herunder:

Trods nye fiskekvoter, er der stadig fisk at hente på kajen i Dragør

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?