Optrapning af coronaindsatsen i Københavns Lufthavn efter bagage-koks

Københavns Lufthavn (CPH) og Politiet optrapper nu indsatsen mod coronasmitte i Lufthavnen. Det sker efter kritik af lufthavnen, på forskellige medier, for ikke at sikre afstand mellem rejsende, i henhold til sundhedsmyndighedernes vejledninger. Det sker på trods af at lufthavnen, i forbindelse med coronakrisen, kun opretholder ca. 10% af den normale drift. Men det har alligevel givet koks ved bagageudleveringen.

Det skal være slut med hjemvendte rejsende, der stimler sammen for at få fat i deres kuffert omkring bagagebåndene i Københavns Lufthavn, beklagede sikkerhedschefen i Københavns Lufthavn Johnnie Müller. Fot PR

Københavns Lufthavns sikkerhedschef Johnnie Müller lagde sig fladt ned på et pressemøde søndag, hvor han beklagede at lufthavnen ikke havde sikret at sundhedsmyndighedernes vejleninger blev overholdt i lufthavnen. Særligt omkring bagagebåndet havde man på forskellige sovciale medier set billeder med lange køer og store forsamlinger – i alt for tæt kontakt med hinanden i forhold myndighedernes vejledninger.

På pressemødet kunne sikkerhedschefen løfte sløret for lufthavnens nye tiltag som samtidig også øger politiets tilstedeværelse og kontrol i lufthavnen.

“Siden myndighederne fastlagde retningslinjer for afstand mellem personer i det offentlige rum, har vi indskærpet over for ankommende passagerer, at de skal holde afstand. Det har vi gjort via højttalerudkald, skiltning og personale. Vi kan konstatere, at dette ikke har været nok, og der har været eksempler på, at der ved visse ankomster til CPH har været for mange passagerer, der har stået for tæt på hinanden. Det skal vi stærkt beklage. Derfor strammer vi nu op, og gør nu en langt større indsats for at sikre, at passagererne holder den nødvendige afstand”, siger sikkerhedschef i CPH Johnnie Müller.

Konkret kommer CPH til at gøre følgende:

Ved store ankomster – fx fly med flere hundrede passagerer – vil CPH sørge for, at passagererne først bliver lukket ud af flyet, når bagagen er klar til at blive afhentet ved bagageområdet. CPH beder flyets kaptajn om at informere passagerne om at holde afstand, inden de forlader flyet.

  • CPH’s security-personale vil være langt mere synligt og antalsmæssigt til stede i ankomsten. Der vil være personale ved alle bagagebånd.
  • CPH opsætter tydelige afstandsmærkater på gulvet i ankomstområderne, så passagererne visuelt bliver mindet om at holde afstand
  • Kommunikationsindsatsen øges. Der kommer flere skilte op og CPHs personale vil tage mere direkte kontakt til passagerer, der står for tæt.

Københavns Politi øger også sin tilstedeværelse i lufthavnen. Det sker for at sikre, at både passagerer og CPH overholder de gældende retningslinjer.

”Vi kommer nu til at lave en grundig gennemgang af alle lufthavnens faciliteter og sikre, at de nye retningslinjer for at begrænse smittespredning bliver fulgt. Vi vil blandt andet se på, at der er tydelig skiltning med anvisninger til passagererne og opstillet håndsprit centrale steder. Men vi vil også holde øje med, at passagerer, der ankommer, overholder reglerne om at holde afstand. Og bliver retningslinjerne ikke overholdt, så har vi selvfølgelig bødeblokken i lommen”, understreger politiinspektør Rasmus Skovsgaard.

Konkret kommer Københavns Politi til at gøre følgende

  • Øget tilstedeværelse i hele lufthavnen
  • Bedre passagerstyring med henblik på at undgå ophobning
  • Gennemgå lufthavnens faciliteter og sikre, at arealkrav overholdes, og at der er opstillet håndsprit.
  • Udfærdigelse af informationsmateriale til passagerer
  • Gennemgå om der er behov for yderligere begrænsninger i såvel passagerers som besøgendes ophold og færden.

Kilde: Politiet/CPH

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Læs mere »