Madspild og klima: Er vi klar til forandring?

De tre Amagerkommuner, København, Tårnby og Dragør har hver deres strategi i forhold til FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Vi skal i en række artikler se på ét af delmålene, nemlig målet om at Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Dette er 2. artikel i serien.

I København har rådhuset gennem flere år støttet lokale aktiviteter på madfronten, og det er en del af baggrunden for en kommunal Mad- og måltidsstrategi. Foto: Jens Breinholt Schou/AmagerNyt

Af Jens Breinholt Schou

Bæredygtigt forbrug

København er foreløbig den mest aktive at de tre kommuner på Amager. Den 19. september 2019 vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune en ambitiøs Mad- og måltidsstrategi for de kommende fem år. Det er en strategi der har været på vej i godt et års tid.

Strategien forholder sig bredt til maden ved de ca. 70.000 måltider, som Københavns Kommune dagligt står for i skoler, daginstitutioner, plejehjem, sociale tilbud og bosteder, kulturhuse, idrætsanlæg, medarbejderkantiner m.m. Planen er både at måltiderne skal være bæredygtige og klimaansvarlige, og at måltiderne skal sikre ernæring, sundheden og madglæde.

Med hensyn til klimaansvar, så har København siden 2001 arbejdet for at maden skulle være økologisk, og i dag er 87 procent af den mad kommunen serverer økologisk, efter kommunes egne oplysninger. Og ifølge den nye plan er økologien fortsat vigtig, og begrundelsen er at ”Et fokus på økologi giver et bredt perspektiv på bæredygtighed, da økologi er med til at bevare biodiversitet, skåne grundvand for pesticider og højne dyrevelfærd.” Derfor er det hensigten at Københavns Kommune fortsat skal prioritere økologi højt i forening med en klimaindsats.

Det mest effektive skridt til at gøre måltiderne bæredygtige og klimaansvarlige, er derudover ifølge planen, at reducere mængden af kød og at forøge mængden af grønsager og andet plantebaseret mad. Og så skal kommunen foretage nogle valg ved indkøbene der kan støtte bæredygtigheden: ”Der opnås også en klimagevinst ved at udskifte specifikke fødevarer til de mindre belastende i samme kategori fx fra oksekød til fjerkræ og fisk og fra drivhusgrøntsager til frilandsgrøntsager i sæson.”

Det er meningen at en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune skal være ansvarlig for Mad- og Måltidsstrategien bliver til virkelighed. Og dertil kommer at den samme gruppe hvert andet år skal orientere Københavns Borgerrepræsentation om i hvor høj grad det ret ambitiøse projekt lykkes.

På AmagerNyt vil vi holde øje med projektet!

FN’s Verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Kilde: verdensmaalene.dk

Mindre madspild på Amager er en del af FN’s Verdensmål 2015

Inspirationen til Mad- og Måltidsstrategien i København kommer bl.a. fra FN’s Verdensmål 2015. Verdens lande vedtog i 2015 en FN 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling med tilhørende 17 verdensmål. Verdensmålene er gensidigt afhængige og målene skal balancere de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssig.

Det 12. verdensmål drejer sig om ansvarligt forbrug og produktion. Og et af underpunkterne, punkt 12.3., drejer sig om forbrug og madspild: ”Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.”

Læs også:

Seneste artikler

 

Fik du læst?