Læserbrev: KYSTBESKYTTELSE – svar på indlæg fra Ebbe Kyrø

(Dragør) Vi har modtaget: Tak for dit udførlige svar, som næsten besvarer mine spørgsmål. Jeg mener bestemt ikke, at vi skal stoppe processen med at finde den rigtige løsning for kystbeskyttelse – tværtimod.

Søren Hvalsø, Dragør Foto: AmagerNyt.dk

Indlæg og replik af Søren Hvalsø, Dragør

Det er vores generation, der til dels har skabt denne situation, og vores nølen med at foretage os noget har jo ikke gjort det bedre. Vi er moralsk forpligtet til at opstarte en kystsikring, der sikrer den nærmeste fremtid. Og så må de kommende generationer fortsætte dette arbejde alt efter udviklingen.

Jeg kan forstå at man har nedsat et §17-udvalg til at se på finansieringen, men det principielle spørgsmål om hvordan fordelingen af betalingen skal ske, må det være en principiel politisk beslutning. Så mit spørgsmål er ”Vil politikerne lade os alle betale solidarisk, eller har man tænkt sig at lade nogle borgere betale mere – eksempelvis dem der bor tæt på vandet eller borgere i den gamle by, som jo kun kan beskyttes ved at havnen sikres.” Hvis du ikke kan svare på alle politikeres vegne, så lad mig høre hvad Liste T mener. Skal dette løses solidarisk eller ej? Dette vil være afgørende for borgernes valg af løsning.

Jeg har ikke noget problem med at kommunen optager et lån for det beløb de ikke kan finde andre steder, vel at mærke hvis politikerne vælger, at vi skal løse det solidarisk. Man kunne eventuelt forestille sig, at man lavede en speciel kystsikringsskat, der kunne finansiere tilbagebetalingen over en begrænset årrække. En eventuel forhøjelse af kommuneskatten vil jeg fraråde, da vi jo ved, at en sådan forhøjelse er svær at komme af med igen.

Jeg er glad for, at man inddrager havnen som en del af kystsikringen, og jeg er enig i, at det kan blive en rigtig god forretning på den lange bane med udvidelse til flere bådpladser samt gæstepladser. Jeg tror desværre ikke, at jeres estimat til omkostninger kommer til at holde. Hvis vi skal sikre havnen, skal alle molerne jo forhøjes. Det er ikke gjort med blot at sætte en port i havnehullet og lave spunsvæg på Øst-molen. Da vi i Tænketanken for mange år siden arbejdede med disse moleændringer, fik vi et indblik i, hvor dyrt det er at ændre molerne, og nu skal disse også forhøjes, hvilket jo ikke gør det billigere.

PS: Liste T skal have ros for, at de nu endelig har taget arbejdstøjet på og er gået i samarbejde med de øvrige partier. Det er det, der skal til så vi kan lave en langsigtet stabil udvikling af kommunen og dermed forhåbentlig kan bevare vores selvstændighed.

Du kan læse svaret fra Ebbe Kyrø herunder:

Seneste artikler

 

Fik du læst?