Derfor er sygefraværet faldet markant i Dragør – også under corona

På to år er Dragør gået fra at være en af de kommuner, der havde højst sygefravær blandt offentligt ansatte til at være en af dem, der har det laveste. Og den gode udvikling er fortsat under corona-krisen. Læs her hvorfor.

Sundhedstilstanden blandt de ansatte i Dragør Kommune går den rigtige vej viser en ny opgørelse.

Af Pia Melander Guilbert

For bare et par år siden var Dragør blandt den tredjedel af landets kommuner, der havde det højeste sygefravær. Nu ligger vi blandt den tredjedel, der har det laveste. Det viser en opgørelse baseret på tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). 

”Det er super-flot, at det er lykkedes ledere og medarbejdere i et tæt samarbejde at nedbringe sygefraværet så̊ markant. Det er den helt rigtige vej,” udtaler kommunaldirektør i Dragør Kommune, Henrik Harder. Næstformand i hovedsamarbejdsudvalget (Hoved-MED) og fællestillidsrepræsentant for FOA Elisabeth Kolnes supplerer: 

”Når jeg ser på tværs af kommunens arbejdspladser, er fravær og nærvær noget, vi har arbejdet systematisk med i Dragør. Det betyder meget for medarbejderne generelt og dermed også for arbejdspladserne og i sidste ende for borgerne.” 

Fællesskab og sammenhold en vigtig faktor 

Et af de steder, hvor sygefraværet er faldet, er hos personalet på Sundhedscentret Wiedergården og blandt de ansatte i hjemmeplejen. Tal fra maj 2020 viser, at det stadig går den rigtige vej i Dragør sammenlignet med 2019. Fra første januar til første juni var kommunens sygefravær blandt offentligt ansatte i 2020 på 4,93 procent mod 5,17 procent i samme periode sidste år. 

Elisabeth Kolnes forklarer: ”Under corona-krisen har medarbejderne rykket sammen som et fællesskab, hvor en tydelig og tilstedeværende ledelse i Hjemmeplejen, hvor jeg arbejder til dagligt, har været en vigtig faktor. Det har givet et sammenhold, hvor vi både passer på borgerne og på hinanden. Og så er det jo dejligt at se, at sygefraværet i kommunen er faldet yderligere.” 

Corona-effekten?

Har corona så været årsag til det yderligere fald? Det er svært at afgøre, mener Henrik Harder, selvom man jo ikke kan afvise, at afstand og håndafspritning har haft en effekt. 

Henrik Harder, kommunaldirektør i Dragør Kommune. Foto: Dragør Kommune

”Jeg er helt enig med Elisabeth. Sygefravær på en arbejdsplads er et fælles anliggende, lige som godt arbejdsmiljø og trivsel er det. Det er i fællesskabet mellem ledelse og medarbejdere, at løsningerne på sygefravær skal findes. Det kræver både tydelig ledelse og bredt ejerskab hos medarbejderne,” slutter han. 

Læs også:

Seneste artikler

 

Fik du læst?