Tårnby Naturskole – sommer aktiviteter for børn og deres familier

I samarbejde med blandt andet tårnbyhuse har Tårnby naturskole de sidste to uger tilbudt forskellige natur og friluft arrangementer for børn og deres familier i Tårnby kommune.

Foto: Michael O. Jørgensen

Arrangementerne er gratis og har bredt sig over friluftsliv med Alfred fra Alene i Vildmarken, hvor børne mødte deres helt fra Tv-serien og fik gode råd og viden om hvordan man klare sig i vildmarken. Sammen med Alfred blev der slået lejr i Pinseskoven, tændt bål og spist forskellige planter fra området. Alfred lærte også børnene at bygge deres egen fiskestang så de kunne fange deres egen fisk.

Foto: Michael O. Jørgensen

Man kan spise naturen, her har børnene været med til at Røge fisk, fundet forskellige planter i naturen og på de grønne arealer i Tårnbyhuse som kunne tilberedes og spises sammen med bålbagt fladbrød og røget fisk. For de rigtige modige var der mulighed for at smage ristede insekter, f.eks. græshopper. Det var dog kun Naturvejleder Michael O. Jørgensen som turde spise en levende græshoppe, men de fleste ville gerne smage en ristet græshoppe,

Der er blevet bygget redekasser og insekthoteller for at hjælpe fugle og insekter med at finde yngle muligheder, børnene får et andelsbevis på deres redekasse så de kan følge med i hele forløbet med de fugle som flytter ind i kassen til næste forår. Kasserne bliver opsat i Tårnbyparken.

Foto: Michael O. Jørgensen

En tur på Øresund med RIB både er det også blevet til, hvor børn og voksne kunne nyde Saltholm og sæler på afstand.

Desuden har der været en del almindelige natur arrangementer på med mulighed for at møde dyr, planter og natur på stranden, på naturskolen og i Tårnby huse.

Foto: Michael O. Jørgensen

Man kan stadig når at deltage i de spændende oplevelser til og med fredag den 31. juli. (uge 31). Hvor der både er mulighed for at komme ud med RIB båd, lave spænende mad og åben ild og bygge redekasser.

Man har med arrangementerne forsøgt at få fat i de familier som ikke normalt tilmelder sig sådanne aktiviteter. Og har derfor haft et samarbejde med Boligorganisationen Tårnbyhuse, Sprogcafeen og venligboerne. Samt andre frivillige grupper og foreninger. Det er vigtigt at få lov til og mulighed for at mødes med naturen og opdage muligheder for aktiviteter alene eller sammen.

Program for de næste arrangementer ligger på Tårnby kommunes hjemmeside under Tårnby Naturskole.

Seneste artikler

 

Fik du læst?