Lufthavne og luftfotos – 2. del

I modsætning til de fleste land- og søkort, der næsten altid vender mod nord, kan man ikke være sikker på luftfotos. Fotografen har måske ønsket at fotografere med solen i ryggen eller en bygning i en bestemt vinkel.

Mange luftfotos er lodret optagelser, der i sig selv kan være spændende nok. Ved skråoptagelser får altid et betydelig bedre indtryk af det, man kigger på.

Ca. 1923. Administrationsbygningen og hangarer på Kløvermarken. 60 år senere blev bygningerne revet ned. De fleste af de ældste luftfotos blev taget fra fly, der startede på Kløvermarken. (Foto er farvelagt)

Af Dines Bogø

Militæret tog mange seriefotos i midten af tyverne. Ofte samlede man mange lodretfotos til en mosaik, så man f.eks. fik et samlet foto af hele Amager. Dengang havde ikke helt nutidig teknik til at rette fotos op, så man undgik ikke overgange.

Dragør 1929. I enkelte af udstykningerne på Øresunds Allé og den del, der oprindelig hed Lohmanns Allé, ser man sommerhuse. På den østligste del af Nordre Dragørvej er der også sommerhuse. På Sophus Falcks Allé ligger der en del sommerhuse. Ser man på Amagerbanens linjeføring, kan man godt forstå, hvorfor man læser om, at bombe- og jagerpiloter ofte valgte at følge et jernbanespor. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Allerede i 1918 ser man den første bog med en mindre samling luftfotos. Det var sekondløjtnant Jens Frederik Engberg (1892-1976) ved Hærens flyvetropper, der skrev om sin tid hæren. Han brugte få luftfotos til illustration.

Pressefotograf Holger Damgaard (1870-1945) har i modsætning til Engberg efterladt sig rigtig mange luftfotos fra Amager.

Omkring 1930 kigger Holger Damgaard ind over Christianshavn. Den ”nordlige del af Amager”. Andre vil sige, at Christianshavn intet har at gøre med Amager. Det kan man tage en dialog med Kong Chr. 4 om. Han anlagde i 1618 byen og fæstningsanlægget Christianshavn på sin ø Amager. Yderst th. ses Kløvermarken på Amagerbro. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Det Kongelige Bibliotek har købt eller modtaget mange serier med luftfotos, som de stiller til rådighed for interesserede.

I forrige årtusinde kunne man henvende sig til Geodætisk Institut og udvælge foto eller udsnit og mod passende betaling få lavet aftryk på karton. Dog ofte med store hvide felter. Så vidste man, at der lå et militært anlæg.

Mange ting er blevet lidt nemmere i dag, men der findes stadig offentlige institutioner, der mener, at det er bedst kunderne bevæger sig til arkivet, hvor de kan anmode om, at få lov til at kigge.

Kortforsyningen, der i øjeblikket hører under Forsyningsministeriet, åbnede i 2015 for adgang til skarpe farvefotos. Samme område oven i købet set fra mange vinkler.

Hvert år er det planen at fotografere hele landet.

Ørestad Syd. Et af de områder på Amager, hvor der stadig bygges. Modsat på kort, hvor man næsten altid ser mod nord, ser man her mod syd på foto. Det er Otto Baches Allé øverst ved buen. Vejen er opkaldt efter den danske maler Otto Bache, der i 1886 malede: ” De sammensvorne rider fra Finderup efter mordet på Erik Klipping Skt. Cæcilienat 1286″. Parallelt lige op ad alléen, men inde i Tårnby kommune, ligger Finderupvej. Så er der orden i tingene omkring sammenhæng med vejnavne. (Motiv og kunstner). Midt i foto ligger servicecenteret for de snart 20 år gamle metrolinjer M1 og M2. I kanten øverst skimtes ejendommen 8-tallet og nederst Royal Arena. (Foto: Kortforsyningen).

Læs også første del om luftfotos:

Seneste artikler

 

Fik du læst?