Kajakhavnen i Dragør

På et tidspunkt i begyndelsen af trediverne var beboerne på Strandlinien blevet alvorlig træt af, at være nabo til en losseplads.

1936. Den 11 årige Hans Bach Jeppesen kiggede på, da man over flere dage knoklede med den store sten. Han fortæller: “Tredje dag kom Zonen med to biler. Den lille kranbil blev placeret som dagen før. Den anden blev med jernkæder fortøjet til et stort træ i badehotellets have, og med wiren fra sit spil fastgjort i den lille kranbil. Ved fælles hjælp begyndte blokvognen med stenen endelig at bevæge sig”. (Farvelagt foto: Teknisk Museum – Zone-Samlingen).

Af Dines Bogø

Når det blæste fra øst blev haverne på Strandlinien fyldt med papir og andet løst affald fra kommunens losseplads, der lå på østsiden af vejen.

Heldigvis var der en løsning på problemet. En af beboerne på Strandlinien havde en bror, der sad i Byrådet.

Man besluttede i 1934, at opgrave sand og jord, så lossepladsen kunne tildækkes. Planen var, at anlægge en mindre havn, hvor man opgravede sandet. Jorden, der også skulle bruges til dækning af lossepladsen, hentede man længere ude på Sydstranden.

Ca. 1934. Kajakhavnen anlægges. I baggrunden skimtes “Kongens Bro” til Dragør Fort og bygninger på Knudens Bro/Walløes Havn. Helt til højre ved siden af Dragør Søndre Batteri ser man det 22 m høje livreddertårn i Arne Jacobsens Badeetablissement. (Arkiv: Dines Bogø).

De huller, der opstod, hvor man hentede jord, blev senere opfyldt med affald. Den nye losseplads blev etableret ved Walløs Havn og senere flyttet langs Wiedersvej nærmere Søndre Strandvej.

1936. Zonen kom med en blokvogn og flere kranvogne fra stationerne på Frederiksberg og i Sundby. (Foto: Teknisk Museum – Zone-Samlingen).

På den måde fik man både løst problemet med lossepladsen og man fik en mindre havn. Lokale kunne have deres joller og kajakker i ”Kajakhavnen”.

På det sted, hvor ”Kajakhavnen” blev anlagt havde Peter Chresten Friis fra Rønne Allé en lille havn med en træbro. Friis havde en skibskiste, hvor han opbevarede en større søkikkert. Betalte man 2 øre kunne man få lov med kikkerten at se på skibe i Øresund.

1936. Vognmand Carlo Sørensen fra Sundby var tilkaldt til selve transporten ad Strandlinien. (Foto: Teknisk Museum – Zone-Samlingen).

En af de større sten man fandt ved opgravningen, blev flyttet til det tildækkede areal lige ud for Rønne Allé.

Fredningsstenen

Mandag den 18. oktober 1936 var der ordinært møde i Dragør Kommunalbestyrelse. Der var flere forslag til inskription på stenen.

Kranvogn fra Zonen i 1936 på Strandlinien ved Søgade og kranvogn fra Falck placeret samme sted i 1992. (Fotos: Zone-Museet og Dines Bogø).

Man enedes om M.O. Jensens forslag: ”Den 14. oktober 1936 vedtog Dragør Kommunalbestyrelse at frede Byens Strandenge”. Teksten var således med til at give stenen tilnavnet ”Fredningsstenen”.

2016. Kigger man på luftfotos fra 1954 og 2016 (ovenfor) af området med stenen ser man, at stenen ikke er flyttet og de mindre sten måske ligger under græsset.

Den endelige udformning af teksten i fredningen blev vedtaget i 1938. Fredningen kom til at dække hele engarealet ud for Zytfensgade til Søndre Strandvej (den gamle kommunegrænse til Store Magleby).

Blev Fredningsstenen flyttet, da Færgevej blev anlagt? Ligger de mindre stadig under græsset? (Arkiv og foto: Dines Bogø).

Kajakhavnen

I begyndelsen var der stor interesse for Kajakhavnen. Da Arne Jacobsens nærliggende Badeetablissement åbnede sæsonen i maj 1934 omtalte man i reklamerne netop, at der snart åbner en nærliggende kajakhavn.

I august 1934 arrangerede Kajakklubben ”Neptun” et stort stævne i den illuminerede havn med efterfølgende fest i Badehotellets park. I juli 1937 havde Dragør Kommunalbestyrelse skænket en vandrepokaler der dette år gik til Kajakklubben Sønderstrand.

Mange havde glæde af Kajakhavnen, men der var praktiske problemer. Indsejlingen sandede til og omkring 1949-50 blev det besluttet at nedlægge havnen og fylde den op.

Ca. 1937. Området ved Dragør Badehotel, Kajakhavnen og “Kongens Bro” til Dragør Fort. Helt i forgrunden den nye indhegnede losseplads tæt ved Walløes Havn. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Et par år efter anlagde man Prins Knuds Dæmning i forbindelse med, at man lagde en kloakledning til Dragør Fort og efterfølgende opstillede et nyt moderne kanonbatteri.

6. juli 1939 Hans og Aage Bach-Jeppesen. (Privtfoto og Historisk Arkiv).
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Læs mere »