Nu åbner ny nærpolitistation i Tårnby

Mandag 24. januar slår Københavns Politi dørene op til den nye nærpolitistation i Tårnby.

Ekspeditionen på den nye politistation.

 

Københavns Politi åbner sidst i januar en ny ekspedition for borgerhenvendelser på Kamillevej i Tårnby. Her vil borgere i åbningstiden kunne foretage anmeldelser, være i dialog med politiet og få råd og vejledning.

»Vi ser frem til at åbne en ekspedition i Tårnby, så borgerne i området får et sted, de kan henvende sig personligt, når de vil tale med os. Ekspeditionen bliver – sammen med de ekstra betjente, vi tilfører til Tårnby – vigtige skridt til at øge trygheden i området,« siger politidirektør Anne Tønnes. 

»Med flere nærbetjente i området og muligheden for at borgerne kan henvende sig personligt til os i åbningstiden, får vi styrket vores tilstedeværelse i Tårnby og kontakten til borgerne i området. Det er et vigtigt led i vores fortsatte arbejde for at øge trygheden og tilliden i området,« siger Anne Tønnes.

Ekstra betjente til Tårnby

Københavns Politi har netop tilført ekstra nærbetjente til Tårnby. De ekstra betjente har base på Kamillevej og de supplerer de patruljer, der allerede er i området. Det betyder, at politiet fremadrettet vil være mere synlige i Tårnby – også uden for åbningstiden i Ekspeditionen.

De nye tiltag er også noget, der glæder borgmester i Tårnby kommune, Allan S. Andersen: 

»Jeg ser meget frem til åbningen af borgerekspeditionen på Kamillevej. Muligheden for at kunne henvende sig personligt og den øgede synlighed er noget, mange borgere har efterspurgt,« siger Allan S. Andersen.

Københavns Politi har et ønske om at fejre åbningen af nærpolitistationen med borgere og erhvervsdrivende i området, men pga. den aktuelle coronasituation er fejringen udskudt til foråret.

Borgerne med på råd

Som en del af den politiske flerårsaftale for politiet, der blev indgået mellem forligspartierne på Christiansborg for et års tid siden, blev det besluttet, at der på landsplan skal etableres 20 nye nærpolitistationer. En af dem blev placeret i Tårnby Kommune, hvor valget er faldet på Kamillevej 3, da bl.a. nærpolitiet på Amager allerede har til huse her.

I løbet af året har der været et større arbejde i gang for at ombygge lokalerne for at sikre de bedst tænkelige forhold for borgerne. Der er bl.a. bygget skranker og et venteområde.

Ekspeditionen kommer til at have åbent for borgerhenvendelser 15 timer om ugen. For at sikre, at det bliver på de tidspunkter, der passer borgerne bedst, har vi bedt om input i vores borgerråd. Københavns Politis borgerråd blev etableret i sommeren 2021 og vi har i løbet af det første halve år inviteret borgere i Tårnby til at give deres besyv med til, hvordan vi sammen kan øge trygheden i området.

På baggrund af bidrag fra borgerne i borgerrådet – og på baggrund af vores erfaringer fra ekspeditionen på Hovedbanegården – er det besluttet, at ekspeditionen vil have åbent for borgerhenvendelser mandage kl. 15-20, onsdage kl. 12-17 og fredage kl. 15-20. Åbningstiderne vil blive evalueret efter et halvt år.

Adressen for nærpolitistationen er: Kamillevej 3, 2770 Tårnby.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?