Da friheden vendte hjem: Befrielsesdagene i 1945

Over hele landet markerer man, at besættelsen sluttede for 74 år siden. Mange markerer den 4. maj som befrielsesdagen. Officielt er det 5. maj, der er befrielsesdagen. På Amager havde man særligt mærket tilstedeværelsen af besættelsesmagten.

Værnemagten havde brug for danske flyvepladser. Allerede den 9. april 1940 havde tyske faldskærmstropper indtaget Aalborg Lufthavn. Københavns Lufthavn kunne vente til dagen efter, hvor man stille og roligt landede med transportfly. Filmfotografer var klar, så man i UFA-journalen kunne vise ”Die Eroberung des Kopenhagener Flughafens”.

Af Dines Bogø

Allerede i april 1940 mærkede man besættelsen tæt på. Værnemagten besatte Lufthavnen og flere danske militæranlæg, bl.a. Dragør Fort.

Fra 29. august 1943 overtog tyskerne endnu flere militæranlæg. Kaserner i Sundby og Kongelundsfortet på Sydamager.

Fredag den 4. maj 1945 kl. 20.35 dansk sommertid. Alle har hørt det glade Frihedsbudskab fra London, direkte eller efterfølgende. Redaktør Johs. G. Sørensen afbrød BBC’s danske udsendelse for at oplæse telegrammet om kapitulationen. Takket være grosserer A. Snedevig i Hellerup blev hele udsendelsen på 29½ minut skåret på lakplader.

Befrielsen

De tyske tropper i Danmark skulle overgive sig med virkning fra fredag den 5. maj 1945 dansk sommertid. Overgivelsen skulle ske til britiske tropper.

48 lokale modstandsfolk rykkede ind på Store Magleby Skole den 5. maj 1945 kl. 08.00. Senere blev styrken forøget med mandskab fra Sundby, så kompagni A3 kom op på 250 mand. Mandskabet kunne ikke overtage forlægninger, så længe de tyske tropper befandt sig der. Efterfølgende bevogtede man anlæggene, hvor tyskerne ofte havde efterladt store mængder ammunition og våben.

De britiske styrker havde udset sig de punkter i Danmark, der skulle overtages så hurtigt som muligt.

De britiske Dakota-fly gør klar til landing i lufthavnen5. maj 1945 kl. 16.30. Gårdejersønnen Poul Petersen fra Maglebygård, Ndr. Kinkelgade var i modstandskompagni A3. Kompagnichefen bad ham tage fotos og her står fotografen på Kirkevej med Glistrupgård i forgrunden.

Københavns Lufthavn var særlig udvalgt. Lørdag den 5. maj 1945 landede 20 britiske Dakota fly (Douglas DC-3) kl. 16.32 i Kastrup. Transportmaskinerne var ledsaget af et større antal spitfire-jagere.

SOE’s repræsentant i Danmark, direktør Ole Lippmann ledsagede general Dewing i lufthavnen. Den høje herre uden armbind er læge Jørgen Røjel. Han ville ikke vente i Sverige, men blev sejlet til Dragør Sydstrand, hvor han den 6. august 1944 gik i land ved Sylten.

General R. H. Dewing hilste på en deling modstandsfolk på forpladsen og formelt overdrog Luftwaffeofficerer flyvepladsen til Dewing.

Stormende velkomst i Københavns Lufthavn.

Luftwaffe fik en lodret ordre om at forlade Københavns Lufthavn straks. Det tyske personel skulle marchere til Værløse flyveplads inden hjemmarchen til Tyskland.

Stort set var lufthavnen ryddet for tysk personel den 6. maj 1945, men andre steder gik det lidt langsommere, når det drejede sig om hjemsendelse af personel fra Kriegsmarinen eller hæren.

Tv. 5. maj 1945. R.A.F. mandskab modtages med jubel på Amagerbrogade. Th. 6. maj 1945 Ud fra ”Frugtforretningen Dragør” får Luftwaffe-personel på vej til Værløse en kold skulder.

Tysk og dansk Gestapo-personel fra Dragør var blevet iklædt tyske uniformer, hvor de kørte ind via Sydvagten og blandede sig med de tropperne, der marcherede ud af lufthavnen.

Maj 1945. Amager Boulevard ved Langebro. De tyske telefon- og telegrafpiger går i midten, hvor de knap så udsatte for evt. tilråb. De tyske tropper, der medbragte deres håndvåben, blev eskorteret af modstandsfolk.

Indtoget i København 5. maj 1945

Sent om eftermiddagen begav de første britiske tropper sig til København, hvor de etablerede kvarter på Hotel d’Angleterre og i Dagmarhus.

Det var begrænset, hvad de første tropper havde medbragt af køretøjer, så fortroppen kørte i kortege på 30 hurtigt rekvirerede danske vogne ad Amager Landevej og Amagerbrogade. Selv om turen ikke var annonceret blev de overalt på ruten mødt med jubel.

5. maj 1945. På vej ad Amagerbrogade til bevogtningsopgaver i København ved de nyetablerede britiske kommandokvarterer. De britiske tropper via grænsen, Jylland, Fyn og Sjælland kom først til København den 8. maj 1945.

Alle husker, at feltmarskal Montgomery var ”Danmarks befrier”. Han kom efterfølgende til København lørdag den 12. maj 1945. Det havde været annonceret i samtlige aviser og i Statsradiofonien.

Man skønner, at en kvart million mennesker hyldede Montgomery, da han kørte gennem København.

Seneste artikler

 

Fik du læst?