Dragørs tidligere borgmester Allan Holst er død

Dragørs tidligere borgmester og nuværende 1. viceborgmester Allan Holst er død 65 år gammel. Allan Holst var i over 30 år aktiv i lokalpolitik i Dragør heraf to perioder som borgmester i perioden 2006-2013. Derudover bestred Allan Holst en række udvalgsposter senest som formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget.

Allan Holst var mangeårigt medlem af Socialdemokratiet i Dragør som i februar 2020 udnævnte ham til æresmedlem af partiet. I oktober 2019 modtog Allan Holst også Dannebrogsordenens Ridderkord for lang og tro tjeneste i det lokapolitiske liv.

Allan Holst efterlader sig hustru, tre voksne børn og børnebørn. Familien har boet i Søvang siden 1980.

Fakta – Allan Holst

Allan Holst (S) er viceborgmester i Dragør Kommune, hvor han også er formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget samt medlem af Økonomiudvalget og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

I perioden 2006-2013 var Allan Holst borgmester i Dragør Kommune. Allan Holst har tidligere været valgt til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i perioden 1990-1998.

Perioder i kommunalbestyrelsen

1. januar 1990 – 31. december 1997, som kommunalbestyrelsesmedlem
1. januar 2006 – 31.december 2013, som borgmester
1. januar 2014 – dags dato, som viceborgmester

(opdateret)

Dragør Kommune udsendte søndag eftermiddag en pressemeddelese i forbindelse med Allan Holst bortgang. Du kan læse meddelelsen herunder:

Viceborgmester i Dragør Kommune Allan Holst er død

Fredag aften sov Allan Holst stille ind efter længere tids sygdom. Lørdag blev der flaget på halv fra Dragør Rådhus. Allan Holst blev 65 år.

Allan Holst har gennem sit liv været stærkt engageret i samfundet og i over 20 år været dybt involveret i kommunalpolitik i Dragør Kommune.

”Han brændte for at gøre en forskel,” siger borgmester Eik Dahl Bidstrup og fortsætter: ”Jeg har altid næret en dyb respekt for Allan. Han var et ordentlig menneske – både som person og politiker – og engageret lige til det sidste. Vi havde alle håbet, at han ville vinde over sygdommen. Det er et smerteligt tab for hans familie, men også et stort tab for Dragør Kommune.”

Oprindelig var Allan Holst uddannet hos Vordingborg Kommune og har gået på Danmarks Forvaltningshøjskole.

Tidligere borgmester og i gang med sin 6. periode Allan Holst blev første gang valgt ind i kommunalbestyrelsen i 1990 for Socialdemokratiet, hvor han sad i to perioder frem til 1998. I 2006 kunne Allan Holst sætte sig i borgmesterstolen, hvor han stod i spidsen for Dragør Kommune i to perioder frem til udgangen af december 2013. I 2014, hvor borgmesterposten overgik til partiet Venstre, fortsatte Allan Holst som viceborgmester frem til sin død.

Allan Holst var medlem af Økonomiudvalget og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Samtidig var han formand for By-, Erhverv- og Planudvalget, som varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens erhvervs, turist- og planmæssige opgaver. Udvalget har desuden ansvaret for lokalplaner og for en samordnet kommuneplanlægning.

”Dragør kan takke Allan for mange ting, blandt andet det store arbejde han og andre lagde i Tænketankens arbejde med udviklingen af vores havn. Han lagde mange kræfter og stor flid i alt, hvad der har med planarbejde og udvikling af vores bys faciliteter og uderum,” fortæller Eik Dahl Bidstrup.

Allan Holst var også meget engageret i HOFORs forsyningsselskaber, hvor han var næstformand i blandt andet HOFOR A/S.

Dannebrogordenens Ridderkors I oktober 2019 fik Allan Holst tildelt Dannebrogordenens Ridderkors for lang og tro tjeneste som medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune. Det skete da Eik Dahl Bidstrup på vegne af Hendes Majestæt Dronningen overrakte Ridderkorset til Allan Holst og hans politikerkollega Morten Dreyer den 10. oktober 2019.

”Det var en rigtig, rigtig flot præstation. Især når man ved, hvilket arbejde det er at være medlem af en kommunalbestyrelse. Det betyder meget for ens arbejdsliv og ikke mindst for ens familieliv. Allan var en stolt ægtemand og far til sine tre voksne børn,” siger Eik Dahl Bidstrup og slutter:

”Det er flot at have været med så længe, og jeg vil gerne på vegne af borgerne og kommunalbestyrelsen udtrykke en stor tak for Allans store bidrag. Vores og mine tanker går lige nu til Inge og familien. Ære være Allan Holst minde.”

Socialdemokratiets i Dragør udsendte ligeledes en pressemeddelelse søndag eftermiddag som du kan læse herunder:

Det var en stor sorg, da vi fik at vide, at Allan Holst afgik ved døden fredag den 6. marts 2020.

Igennem rigtig mange år har politik været en vigtig del af Allans liv, fra helt tilbage til som ung at være aktiv i DSU.

Frem til sin død var Allan Holst, formand for A-gruppen i kommunalbestyrelsen, formand for BEPU, næstformand i Hofor, Ankestyrelsen og meget mere.

Allan Holst har gennem mere end 30 år været aktiv i kommunalpolitik i Dragør. Allan har været borgmester i 8 år og viceborgmester lige så mange år.

Hver dag, hver time, døgnet rundt har Allan været optaget af forslag, ideer, løsninger, resultaterne om vores kommunes politiske liv og fremtid.

Allan var en stærk politisk leder. Allan har været lydhør og støttende, både overfor byens borgere, politiske medspillere og modspillere. Hans politiske arbejde indgød respekt og anerkendelse fra alle sider.

Tak for et utrætteligt engagement, en uvurderlig indsats for at få vores politik i fokus.

I efteråret 2019 modtog Allan en hædersbevisning, en udnævnelse til Ridder af Dannebrogordenen for sin mangeårige politiske indsats for Dragør kommune.

Som en anerkendelse af at være et politisk fyrtårn blev Allan Holst i februar 2020 udnævnt som æresmedlem af den lokale partiforening.

Vi har mistet en god ven, en afholdt og respekteret politiker i Dragør. Vi vil savne Allan, vores ankermand og trofaste ven.

Vores tanker går til Inge og familien, som har mistet en ægtemand, far, morfar og meget mere. Æret være Allans minde.

I sommeren 2018 var Dines Bogø på sommertur rundt i det Dragørske. Herunder kan du læse artiklen med Allan Holst fra 1. september 2018:

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Læs mere »