Kapitulationen – Tyske fly på Amager

Ved alle tyske flyvepladser i Danmark var der efterladt store mængder ammunition og mange fly. Ved lufthavnen i Kastrup blev der optalt 175 tyske fly. Briterne udvalgte forskellige flytyper, der skulle bevares som museumsfly. Resten skulle destrueres. Dette er anden del i serien om tyske fly på Amager.

En JU88A, der har været anvendt som skolemaskine, er efterladt i Lergravene, der ligger i udkanten af Store Magleby. (Foto: Poul Petersen).

Af Dines Bogø

Flykirkegårde

Lokale og andre ”tilrejsende” fik samlet souvenir fra de mange efterladte fly. Instrumenter, ledninger m.v. Flybrændstof blev også suget op.

Endnu flere skolefly efterladt i Lergravene. Fra betonrullebanen var der lagt “flyverskjulsten” til de tre felthangarer. Lokale benævnte altid jordvoldene som “Flyverskjul”. (Foto: Poul Petersen).

Fly forblev intakte på Amager, da RAF beordrede de fleste tyske tropper væk fra Kastrup. Luftwaffepersonel fik ordre til at marchere til Værløse og der afvente marchordre til Tyskland. Mange husker stadig de lange kolonner med tyske tropper fra Kastrup, der marcherede ad Amagerbrogade over Langebro videre mod Værløse.

En Focke-Wulf af typen FW190 efterladt ved den ene af de to stenbygninger tyskerne havde opført i 1944. Her på Nordre Dragør Vej, hvor kommunens vejplads ligger i dag. Bygningen eksisterede i ca. 30 år. Den og tilsvarende stenbygning blev brændt ned under en brandøvelse. Ialt fandt man 47 fly af typen FW190 efterladt på Amager. (Foto: Poul Petersen).

De mange fly blev samlet på to store ”Flykirkegårde”. Den ene i Lufthavn-Syd tæt ved den senere Sydbrandstation.

Marker, der er beslagt af Luftwaffe. På området vest for rullebanen (nuv. Nordstrandskolen) var der en hangar og to felthangarer. En tredie felthangar nåede ikke at blive anlagt før kapitulationen. Øst for rullebanen var der opført en del barakker. Indkvartering af piloter under uddannelse. Aralet med bygning 301-306 blev senere brugt som “Flykirkegård”. Midt i de beslaglagt områder lå Amagerbanen, der krydsede rullebanen (i dag skolestien: Aldershvilestien). Tyske anlæg i selve Lufthavn Syd havde bygningsnumre i serien 100-199.

Fly fra de sydelige rullebaner blev samlet på et areal på Kirkevej over for Sophus Falcks Allé. Markstykket lå på hjørnet af ”Grønvejen” (senere navngivet D.B. Dirchsens Allé).

Opgaven med at destruere de mange fly blev givet til lokale. Der gik en del år før de sidste rester var fjernet og omsmeltet. Flere af de tidligere tyske barakker, der stod i området blev brugt som værksteder.

Mange har fortalt, at man kom langvejsfra for at sikre sig lidt stumper fra de mange fly. I baggrunden skimtes fabrikken, der lå på nuv. Støbervænget. (Arkiv: Dines Bogø).

Når der graves i området, hvor der i 1952 blev opført mange ens villaerne, kan man stadig finde metalrester fra de efterladte fly.

Tyskerne havde ikke kun fly i Københavns Lufthavn. Man havde mange vandfly på Marinestationen på Holmen. Mest kendt er et fly af typen BV138. Det blev brugt som observationsfly over København. Et eksemplar af dette Blohm und Voss fly lå som vrag ud for Københavns Lufthavn. Da man skulle udbygge lufthavnen for 20 år siden, blev det hævet og man kan nu se det meget sjældne fly på museum i Helsingør. Lige efter befrielsen blev alle BV138-dieselfly samlet på Prøvestenen. Flere skrog blev brugt som bombemål i Øresund ved den store flyopvisning søndag den 1. juli 1945. Som man kan se var vingerne afmonteret. Flytypen havde mange tilnavne under besættelsen, bl.a. “Anders And”, Den flyvende træsko” og “Enken fra Kastrup”. (Foto: Museet for Danmarks Frihedskamp).

Herunder kan du læse første del:

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

 
 

Fik du læst?