Dragør og FN´s verdensmål: “Virkeligheden overhaler nogle gange de gode intentioner”

Temaserie: De tre Amagerkommuner, København, Tårnby og Dragør har hver deres strategi i forhold til FN’s Verdensmål om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Vi skal i denne artikel se hvordan Dragør Kommunalbestyrelse forholder sig til ét af delmålene, nemlig målet om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Dette er 4. artikel i serien om mad, klima og bæredygtighed i globalt Amagerperspektiv.

Der har været stille ved indgangen til Dragør Rådhus de sidste par måneder. Men indenfor har kommunalbestyrelsen været på overarbejde med en budgetrevision og en ny konstituering af kommunalbestyrelsen. Foto Jens Breinholt Schou / AmagerNyt

Af Jens Breinholt Schou

Dragør Kommune har vedtaget en hensigtserklæring

Dragør Kommunalbestyrelse har lige som Københavns Kommune forholdt sig til FN’s Verdensmål.

Den 29. januar i år vedtog Dragør Kommunalbestyrelse at arbejde med FN’s 17 Verdensmål; men kommunalbestyrelsen tog ikke stilling til hvilke verdensmål den vil arbejde med, og kommunalbestyrelsen har ikke aftalt nogen konkret plan for arbejdet.

Ved kommunalbestyrelsens møde i januar godkendte kommunalbestyrelsen blot administrationens oplæg til en hensigtserklæring om at Dragør Kommune fremadrettet skulle arbejde med FN’s Verdensmål. Og administrationens oplæg var ”at det besluttes om Dragør Kommune skal arbejde med FN’s verdensmål” og ”at et eventuelt videre arbejde med verdensmålene forankres i Økonomiudvalget.”

Baggrunden

Det blev altså kommunens økonomiudvalget der skulle have ansvar for det videre arbejde. Men som man kan forstå af referaterne af økonomiudvalgets møder, så har verdensmålene endnu ikke været på dagsordenen i udvalget. Vi har derfor spurgt på Dragør Rådhus om hvor langt Økonomiudvalget er kommet med FN’s Verdensmål.

Asger Villemoes Nielsen, direktør i Dragør Kommune for områderne dagtilbud, skole, kultur, social og beskæftigelse, fortæller at andre aktiviteter har fyldt rigtig meget på rådhuset her i foråret. Og han føjer til ”Virkeligheden overhaler nogle gange de gode intentioner.”

Asger Villemoes Nielsen fortæller at kommunalbestyrelsen i november 2019 havde afholdt et miniseminar om FN’s verdensmål. Her drøftede kommunalbestyrelsens medlemmer et oplæg fra administrationen forslag til prioritering af arbejdet med verdensmålene i Dragør Kommune. Og det var så resultatet af dette seminar der førte til en generel hensigtserklæring i januar her i år.

Det 12. mål af FN’s Verdensmål 17 mål drejer sig om ansvarlig produktion og forbrug af mad.

Madspildet, bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Foto: Dragør Kommune

Asger Villemoes Nielsen, direktør på Dragør Rådhus fremhæver at de kommunale institutioner selvfølgelig hjertens gerne må arbejde med bæredygtigt forbrug og madspild. Nok er kommunalbestyrelsen ikke er kommet videre siden januar. Men på Dragørs tre skoler har man i flere år arbejdet med FN’s Verdensmål. Bl.a. har man arbejdet med emnet mad i undervisningen, og i den kommunale madordning har skolerne forholdt sig til emballage og bestik i forbindelse med affaldshåndtering.

”Tankerne om bæredygtigt forbrug spirer” understreger han.

Herunder kan du læse tidligere artikler i serien Mad, klima og bæredygtighed:

Seneste artikler

 

Fik du læst?